Vijesti

Brak u islamu

Islam na ženidbu ili sklapanje braka gleda sa posebnim značajem. Bračna veza ima posebno mjesto u islamu. Islam je bračnu vezu uzdigao na najviše stepene svetosti i učinio je osnovom za primarne opšte interese bračnog, porodičnog i društvenog života, kako pojedinca tako i zajednice.
Sklapanjem braka stupa se u bračnu vezu i time se zasniva porodica. Porodica je osnov svakog društva. Konzistentnost jedne zajednice zavisi od stabilnosti njene osnovne čelije, a to je porodica. Iz tog razloga islam je kroz kur'anske preporuke i hadiske upute detaljno regulisao kako da se ta ćelija očuva, učvrsti i učini postojanom. Ovo je, naravno, važno zato što smo svjedoci dekadence moralnih vrijednosti u društvu, čije posljedice su najviše pogodile porodicu.
Mnogo je kur'anskih ajeta koji joj daju elemente svetosti. Uzvišeni kaže:
„A i prije tebe Mi smo poslanike slali i učinili pa su oni žene i potomstvo imali!“ 
„I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju…“  
„Kako biste mogli i oduzeti to kada ste jedno s drugim živjeli i kada su one od vas čvrstu obavezu uzele.“ 
Uzvišeni Gospodar poziva ljude da stupaju u bračnu zajednicu pa kaže: „Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz izobilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ 
Poslanik a.s. kaže: „O omladino, ko od vas može da se oženi neka to i učini, jer je to bolje za njegov pogled i sigurnije za njegov polni organ, a ko ne može da se oženi neka posti jer mu je post, uistinu, štit.“ 
Povod nastanka ovog hadisa je situacija kada su se neki mladi ashabi sakupili kod Poslanika a.s. te im je on izgovorio ovu poruku.
„Žena se ženi zbog četiri stvari: zbog imetka, porijekla, ljepote i vjere. Uzmi onu koja ima vjeru.“  
„Tri stvari su jednake i važne, pa makar i u šali. Njihova šala je ozbiljna i prihvaćena kao svjesno i namjenski izgovorena. To su: sklapanje braka, talak i povratak.“ 
Enes Ibn Malik prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ja klanjam i spavam, postim i ne postim, i ženim se. Ko ostavi moj sunnet, ne pripada meni.“ 
Neki ashabi Allahovog Poslanika s.a.v.s. htjedoše, radi isposništva, ostaviti dunjaluk i napustiti žene. Otišli su da pitaju supruge Allahova Poslanika a.s. o njegovom ibadetu. Kad su bili obaviješteni o onome što su pitali, izgledalo im je kao da je to nedovoljno, pa su kazali: „Gdje se mi možemo mjeriti sa Poslanikom s.a.v.s., a Allah je njemu oprostio i ono prije i ono poslije?“ Jedan od njih nastavi: „Što se mene tiče, ja ću stalno postiti i neću mrsiti.“ Drugi reče: „Ja ću klanjati cijelu noć i neću spavati“, a treći reče: „A ja ću izbjegavati žene i neću se nikada ženiti.“ Kad je to čuo Poslanik s.a.v.s. objasnio im je njihovu pogrešku i stranputicu i rekao: „Ja sam, uistinu, učeniji u vjeri i odaniji Allahu od vas, pa opet klanjam i spavam, postim i mrsim, i ženim se. Zato, ko ne prihvata moj sunnet, ne pripada meni.“  
Ovaj hadis u sebi nosi veličanstvene poruke od kojih izdvajamo:
– Pohvaljenost sklapanja braka. Muhamed a.s. nam poručuje da je on, iako najbliži i najdraži Allahu dž.š., sklapao brak. On kod koga nisu strasti imale nekakav uticaj, ženi se, pa kako ne bi mi koji smo mnogo slabiji.
– Pretjerivanje čak i u ibadetu je pokuđeno. Ovi ljudi su misllili da je intencija islama strogoća, teškoća i samoodricanje. Poslanik a.s. je na to strogo reagovao poručujući da to nije njegov put.
– Neophodno je slijeđenje Poslanika a.s. čak i u ovim stvarima. U ovome se vidi velika pažnja islama prema ženi.
– Ovaj hadis ukazuje da je zabranjeno ostavljati ono što je halal, poput hrane, odjeće, itd.
– Ovaj hadis ukazuje da je isposništvo po islamu zabranjeno. Uzvišeni je čovjeka stvorio sa svim njegovim svojstvima od kojih je i upražnjavanje tjelesnih potreba. Svako odstupanje od te prirode izaziva razne deformacije i poremećaj. 
Ženidba po islamu predstavlja sporazum i ima važnost ugovora. Ima svoje uslove. Nije čak ni neophodno da mu prisustvuju vjerska lica, kako se to ustalilo u mnogim krajevima. Sklapanje braka je ugovor koji se sklapa na zadovoljstvo i u korist obje strane, mladićeve i djevojčine, zasnovan na osnovama međusobne ljubavi i povjerenja. Za takav ugovor je neophodna ponuda sa jedne i pristanak sa druge strane, kao i prisustvo svjedoka. 
Islam na bračnu zajednicu gleda kao na jednu od najvećih blagodati ovoga svijeta. Čovjek nije stvoren da bi živio sam, usamljen, napušten. Dinamiku njegovom življenju čini dobra, pobožna, smirena i čedna žena. Poslanik a.s. kaže: „Cio ovaj svijet (život) je privremeno uživanje, a najbolji užitak (dunjalučko zadovoljstvo) je dobra i poštena žena.“ 

Leave a comment