Vijesti

Obrazovanje je stup prosperiteta

U ponedjeljak, 06.07.2009. godine održana je 13. redovna sjednica Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za islamske studije. Zbog odsutnosti dekana, sjednicom je predsjedavao prodekan mr. Mustafa-ef. Fetić.

Predložene su tri tačke dnevnog reda: 1. Analiza redovnog junskog ispitnog roka; 2. Prijemni ispit; 3. Razno.
Učešće u raspravi po prvoj tački dnevnog reda uzelo je više profesora. Konstatovano je da je ovaj ispitni rok protekao u dobroj atmosferi, primijećen je zavidan naučni nivo kod studenata, što je naišlo na veliko zadovoljstvo profesora i Uprave Fakulteta. Naglašeno je da se poradi na tome da se ovakav kurs i dalje nastavi.
U drugoj tački dnevnog reda je izraženo zadovoljstvo solidnim odzivom kandidata kojih je bilo trideset.
Sjednica je protekla u lijepoj atmosferi i izraženo je zadovoljstvo postignutim rezultatima.

Diplomirali na FIS-u

Senad Gluhavičanin

U četvrtak, 02.07.2009. godine, na Fakultetu za islamske studije, diplomski rad na temu „Istorija novopazarskih džamija u 15. i 16. vijeku“ odbranio je kandidat Senad Gluhavičanin. Rad je branjen pred komisijom u sastavu: dr. Mehmed  Mešić – predsjednik komisije; mr. Hajrudin Balić – mentor i mr. Mustafa Fetić.
Senad Gluhavičanin je rođen 13.04.1978. godine u Novom Pazaru, od oca Iljaza i majke Fatime. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a septembra 1993. godine, kao prvi učenik u istoriji Osnovne škole „Bratstvo“ upisao Medresu „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru. Nakon Medrese upisuje FIN u Sarajevu, gdje apsolvira, te odlazi na usavršavanje arapskog jezika  u Egipat.
Članovi komisije su dali visoke ocjene ovom radu, ističući da je rad svojevrstan pionirski poduhvat u toj oblasti, imajući u vidu očiti nedostatak literature o istorijatu novopazarskih džamija. Komisija je izrazila želju i nadu da kandidat neće stati na ovome, već da je ovo samo početak njegovog naučno-istraživačkog rada na polju istorijata naših džamija.

Suada Hasanović

Dana 02.07.2009. god. u prostorijama Fakulteta za islamske studije Suada Hasanović odbranila je diplomski rad i stekla zvanje diplomirani teolog. Tema diplomskog rada je „Praznik Sveti Valentin i blagdan Bajram kod učenika srednje škole Gimnazija“. Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: dr. Enver Gicić (predsjednik komisije), doc. dr. hfz. Almir Pramenković (mentor) i mr. Enver Omerović (član).
Suada Hasanović je rođena 19.02.1986. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu i „Gazi Isa-beg“ medresu završila je u Novom Pazaru. Godine 2004. upisuje Fakultet za islamske studije, da bi 2009. uspješno okončala studije.
Tema rada je vrlo aktuelna i tiče se omladine. Rad je jedna vrsta istraživačkog projekta za čiju izradu je bilo potrebno puno truda. Od strane komisije rad je dobio sve pohvale i ocijenjen je najvećom ocjenom deset.

Hankija Zilkić Hadžić

Hankija Zilkić Hadžić rođena 05.06.1983 godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu završila je u Ribariću. Nakon završetka osnovne škole upisala je Medresu „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru 1998. godine koju završava 2002. godine. Iste godine upisuje Filozofski fakultet, Odsjek za arapski jezik i književnost na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Završetkom druge studijske godine pomenutog fakulteta, po njenoj ličnoj odluci, premješta se na Fakultet za islamske studije, koji upisuje 2004. godine. Tokom studija pokazala se kao vrlo uspješna studentica, tako da studije okončava u roku. Dana 19.06.2009. godine odbranila je diplomski rad na temu „Komunikacija u svjetlu Poslanikovog a.s. sunneta“ pred mentorom prof. dr. Šefikom Kurdićem. Odbrani su prisustvovali članovi komisije: prof. dr. Sulejman Topoljak i dekan dr. hfz. Almir Premenković. Diplomski je uspješno odbranila tako da je Fakultet bogatiji za još jednog diplomiranog teologa. 
S. S

Leave a comment