Vijesti

Božiji zakoni u Kosmosu i na Zemlji u svjetlu nauke i najsavremenijih otkrića

 

Da bismo shvatili ulogu i koristi Allahovih zakona u Kosmosu i na Zemlji, ovoga puta ćemo govoriti o magnetnim poljima. Ova polja su dio Allahovih zakona koji imaju svoju svrhu, korist i cilj.

 

Blagodati magnetnih polja oko Zemlje

 

Ovo je jedna u nizu Allahovih blagodati o kojima se, nažalost, puno ne zna, a kroz koje se vidi Allahovo savršenstvo i milost svjetovima. Kaže Uzvišeni Gospodar:

 

{و كأيّن من آيةٍ في السّموات والأرض يمرّون عليها و هم عنها مُعرضون}يوسف105

 

„A koliko ima znamenja na nebesima i na Zemlji pored koje prolaze, od kojih oni glave okreću.“ (Jusuf, 105)

 

Kur´an obiluje ajetima koji govore o Kosmosu, koji utiču da živimo u miru, rahatluku i u velikoj mjeri se koristimo tim ajetima, ali nažalost im ne pridajemo nikakvu pažnju. U nizu tih ajeta (dokaza) je i magnetni prostor oko Zemlje. Uzvišeni Gospodar je Zemlju učinio bezbjednom, stvorivši i odredivši oko nje magnetna polja i magnetne pojaseve. Da napomenemo, u fizici je magnetno polje relativistički dio električnog polja, kako je to objasnio Albert Ajnštajn.

Uzvišeni Gospodar je učinio magnetna polja jakim, čvrstim i stabilnim. U procesu formiranja Zemlje na nju su padale komete i asteroidi koji su sadržavali velike količine gvožđa. To gvožđe se stabilizovalo na i u Zemlji tokom miliona godina. Ovo je važan moment u procesu stvaranja Zemlje, koja se razlikuje od ostalih planeta jer ima sistem odbrane. Prema naučnim otkrićima, naša planeta posjeduje magnetni prostor oko sebe koji se pruža preko 60 hiljada kilometara u Kosmos. Taj prostor se zove magnetosfera i ima ulogu da štiti Zemlju od opasnih predmeta, meteora, kometa, asteroida, kosmičke prašine i sunčevog vjetra. Upravo ovaj magnetni prostor (Zemljina zaštita) ima za cilj da vrati ove predmete ili ih uništi kako joj ne bi naškodili. Astronomi ukazuju na činjenicu da Sunce svake sekunde izbaci hiljadu miliona kilograma opasnih materijala. Veliki dio ovih materija dolazi do magnetosfere (Zemljine zaštite). Uzvišeni Gospodar je uspostavio red i harmoniju u Kosmosu i prostor oko Zemlje učinio bezbjednim učinivši magnetosferu prvom i presudnom karikom u odbrani Zemlje od tako ubitačnih sunčevih i drugih materija. To su tijela sastavljena od čestica elektrona, protona i drugih sastojaka atoma. Ove čestice su brže od zvuka i dostižu brzinu od 800 km u sekundi. Kada dođu u dodir sa magnetnim poljem, tj. magnetosferom, dolazi do drastičnog smanjenja nihove brzine i njihova moć oslabi tako da postaju bezopasni. No, dio ovih tijela, ipak, prelazi magnetni prostor i dolazi blizu Zemlje. Ali, Božija milost je velika i mi smo i od ove pojave zaštićeni. Ovaj magnetni prostor oko Zemlje, koji daje ljubičastu boju, svakako je najjače magnetno polje od svih magnetnih polja okolnih planeta. Da Zemlja ne posjeduje ovaj Božiji dar onda bi život na njoj bio nemoguć. Ovo je, ustvari, zakletva kojom se Uzvišeni kune:

 

{فلا أُقسم بالشفق}الانشقاق 16

 

„I kunem se rumenilom večernjim.“ (Inšikak, 16)

 

Kažu učenjaci da je ovo rumenilo jedna od najljepših pojava u Kosmosu. Ona je nama od koristi, ali mi ne samo da ne osjećamo nego i ne spoznajemo njenu vrijednost. Ove i mnoge druge blagodati podsjete čovjeka na Uzvišenog Gospodara koji kaže:

 

{وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إنّ الله لغفورٌ رحيمٌ} النحل 18

„Ako budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati, – Allah, uistinu, prašta i Samilostan je.“ (An-Nahl, 18)

Ako dublje posmatramo smisao ovog ajeta vidimo da Uzvišeni povezuje dvije važne stvari – blagodati koje su mnogobrojne i opraštanje i milost. Zaključujemo da ako hoćemo Božiju milost i oprost moramo Allahu dž.š. zahvaljivati na blagodatima.

Van Zemljine atmosfere događaju se milioni sudara i pojava, a da mi to i ne osjećamo zahvaljujući magnetnom polju koji štiti našu planetu. Učenjaci su snimili sudar jakih sunčevih vjetrova (a to su elektro-čestice) magnetnih polja koja brane Zemlju. “Bila je to žestoka borba“ – kažu učenjaci – „koja je završena pobjedom Zemljinog magnetnog prostora.“

 

Ptice vide magnetni prostor

 

{ألم يروا إلى الطير مسخّرات في جوّ السماء ما يمسكهنّ إلاّ الله إنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون} النحل 79

 

„Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, njih samo Allah drži. To su, zaista, dokazi ljudima koji budu vjerovali.“ (An-Nahl, 79)

 

Kaže čuveni učenjak Henrik Mouritsen, profesor na njemačkom univerzitetu Oldenberg (bavi se proučavanjem nervnog sistema): „Prema podacima do kojih se došlo, otkriveno je da ptice posjeduju posebne aparate u očima koji stupaju u kontakt sa nervnim ćelijama u mozgu što im omogućava da vide magnetne linije u Zemljinom prostoru“. Uzvišeni Gospodar je darovao pticama posebne aparate koji se nalaze u mozgu i pomoću kojih mogu vidjeti linije magnetnog prostora oko Zemlje, i to u plavoj boji, što im omogućava da se orijentišu prilikom letenja. Kod čovjeka se ovaj aparat nalazi u prednjem dijelu glave. Kaže Uzvišeni:

 

{ما من دآبة إلاّ هو آخذٌ بناصيتها إنّ ربّي على صراط مستقيم}    هود 56

 

„Nema ni jednog živog bića koje nije u vlasti Njegovoj; Gospodar moj zaista postupa pravedno.“ (Hud, 56)

 

Allahova mudrost je u tome što se Njegove blagodati ne odnose samo na čovjeka, nego obuhvataju sva živa bića. Učenjaci su otkrili da sve životinje imaju koristi od magnetnog polja Zemlje jer im pomaže da se orjentišu, tako da, kako kažu učenjaci, pojedine životinje kada izgube orijentaciju stradaju i nestaju.

 

To je harmonija i sklad koji stvara i mudro određuje naš Gospodar, pa neka oni koji misle drukčije naprave nešto bolje.

 

رهذا خلق الله فأروني ما ذا خلق الذين من دونه} لقمان 10

 

„To je Allahovo djelo; a pokažite Mi šta su drugi, mimo Njega, stvorili?“ (Lukman,10)       

 

 

Nastavit će se…

 

Leave a comment