Vijesti

Zemzem – Naučna nenadmašnost u Kur´anu i Sunnetu

 

 

 

Senzacionalno otkriće japanskog učenjaka Misara Emota – Zemzem voda ima moć skladištenja podataka

 

Voda Zemzem, o kojoj nam je Poslanik a.s. puno govorio, postaje tema nauke da potvrdi sve činjenice i otkrije sve tajne vode Zemzem.

Puno je ajeta u Kur´anu a.š. koja govore o važnosti vode. U tom pogledu kaže Uzvišeni: „I da Mi od vode sve živo stvaramo…“ (Al-Anbija, 30)

Takođe kaže: „On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju stvorio – a Njegov prijesto je iznad vode bio – da bi vas iskušao koji će od vas bolje postupati. Poslije smrti bit ćete doista oživljeni, a nevjernici će sigurno reći: – Ovo nije ništa drugo do očita varka.“ (Hud, 7)

Ovaj ajet ukazuje na činjenicu da je Uzvišeni Gospodar odlikovao vodu zato što je Njegov arš (prijesto) bio na vodom u prvobitnom procesu stvaranja.

Uzvišeni Gospodar spominje vodu na preko desetine mjesta u Kur´anu. Ono što nas zanima jeste senzacionalno otkriće japanskog učenjaka Misara Emota da voda posjeduje memoriju, tj. da voda memoriše u sebi sve događaje koji su se dešavali oko nje. Ovaj japanski naučnik je među prvima vršio istraživanja na ovom polju nauke. Uzeo je kapi vode i podvrgao ih analizi, zvučnim signalima, te zaključio da se sastav vode mijenja promjenom zvučnih signala.

Jedno od zadnjih njegovih istraživanja i najpreciznijih analiza jeste na Zemzem vodi. Došao je do konstatacije da se sastav Zemzem vode razlikuje od svih drugih voda. Otkrio je da Zemzem voda posebno reaguje na Božiji govor i da učenje Kur´ana efikasno djeluje na Zemzem vodu.

Kao što znamo, Zemzem voda izvire iz dubina pustinjskih stijena i ona hiljadama godina teče bez zastoja. To svakako zaslužuje pažnju! Hiljadama godina ova voda teče bez zastoja, napaja milione i milione ljudi, a da pritom ne mijenja ni ukus ni sastav, a ni moć datu od njenog Stvoritelja. Ovo je svakako jedan u nizu upečatljivijih dokaza, poslije koga se, naravno, srca pune imanom i jačom spoznajom da je sve stvoreno samo da koristi ljudima, ali kako ljudi uzvraćaju svome Gospodaru?

Istraživanja japanskog učenjaka ukazuju na to da kada se na vodu Zemzem prouči Bismila hemijski i molekularni sastav vode se poboljšava i formira kristalne pejzaže koji tako fino izgledaju kao da su crtani rukom najboljeg slikara. Svakako, ovo istraživanje je doživjelo kulminaciju kada je japanski učenjak vršio eksperiment na Zemzem vodi koja se kristalno razlaže u divne pejzaže, pogotovo kada se na nju počinje učiti Kur´an.

 

Naučno tumačenje ove pojave 

 

Znamo, još kada smo učili fiziku, da se svaka materija u prirodi sastoji od atoma koji su međusobno povezani i čine različita hemijska jedinjenja, dajući tako svoj doprinos zakonima Stvoritelja i na taj način Mu čineći sedždu.

Naprimjer, ugalj je u suštini dijamant, jer obje ove materije su sastavljene od atoma karbona. Ali atomi uglja se sjedinjuju na drugačiji način od dijamanata. To su pravila zakona Uzvišenoga Gospodara.

Analizirajući vodu koju zaledimo, posmatrajući je pod mikroskopom, primjećujemo njene razne oblike, crteže, ukazujući da nijedna kap vode nije ista, svjedočeći snagu, moć i savršenstvo Uzvišenog Gospodara. Sastavni dijelovi koji čine vodu vodom uvijek se kreću i ne miruju i lako potpadaju pod uticaj zvučnih signala.

Kaže Uzvišeni Gospodar: „I ne postoji ništa što Ga ne veliča hvaleći Ga, ali vi ne razumijete veličanje njihovo.“ (Al-Isra, 44)

S pravom možemo da konstatujemo da atomi vode kontinuirano slave Allaha dž.š. samim time što mijenjaju svoj sastav i reakciju kada se uči Božiji govor. Njena najveća reakcija se postiže učenjem Kur`ana, jer Uzvišeni je stvorio vodu i svaki njen atom je skrušen i predan Allahu. Sve što je stvoreno reaguje na Božiji govor, samo što nama nije data moć kojom bismo to osjetili.

Ovo se upravo dogodilo japanskom učenjaku koji je istraživao učenje Bismile na Zemzem vodu, pa je otkrio da Zemzem voda dobija svoje najbolje oblike. Možemo s pravom reći da voda učenjem ajeta na njoj dobija sasvim novi sastav koji postaje djelotvorniji u liječenju i jačanju imunog sistema.

Imamo jasne dokaze iz Kur´ana i Sunneta da se učenom vodom može liječiti. U tom prilogu citiramo sljedeći ajet: „I sjeti se roba našega Ejuba kada je Gospodaru svome zavapio: – Šejtan Me na zlo navraća i misli lažne mi uliva! – Udari nogom o zemlju, eto hladne vode za kupanje i piće!“ (Sad, 41-42)

Voda je jedan od najvažnijih činilaca na Zemlji. U tom kontekstu kaže Uzvišeni Gospodar: „Jedno od znamenja Njegovih je i to što ti vidiš suhu zemlju, a kada na kraju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj ko njoj daje život oživjet će sigurno i umrle, jer On je kadar sve.“ (Fussilet, 39)

Pogledajte kako Uzvišeni u ajetu vrši komparaciju sa oživljavanjem mrtvih. Možemo zaključiti da voda u sebi nosi snagu liječenja, zato što ćelije organizma bez nje ne mogu živjeti.

Zaključujemo da voda uzrokuje pokretanje Zemlje. Dokazano je naučno da kada se spoje čestice vode sa česticama Zemlje uzrokuju pokretanje (život) ,zato što voda u sebi sadrži svojstvo snage dato od njenog Gospodara i ona to disciplinovano obavlja. U tom smislu kaže Uzvišeni: “I ti vidiš Zemlju kako je zamrla, ali kada na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno.“ (Al-Hadždž, 5)

Zaključit ćemo sljedeće. Voda nosi život za biljke i unosi život u svaku ćeliju našeg organizma. Kao što se zemlja pokreće i buja padanjem kiše na nju, također se naše ćelije oporavljaju dolaskom vode u naše tijelo.

Vrlo je vjerojatno da voda potpada pod uticaj zvuka i zvučnih signala, tako da ona može prenositi glasove kao što ih vazduh prenosi.

 

Dr. Mehmed-ef. Mešić

 

Leave a comment