Vijesti

Zekatom pomažete znanje

Razumijevajući da su nauka i obrazovanje najviši ideali u islamu, jer generišu ljudski duhovni i misaoni progres, muslimani su u cijelom srednjovjekovnom razdoblju (skoro hiljadu godina) u svojim rukama držali primat kulturnog i obrazovnog razvoja. Oni su bili jedini čuvari grandiozne filozofske, teološke i teozofske misli, koju su razvijali i oplemenjivali povezujući, u kulturno-civilizacijskoj ravni, staru i novu povijesnu epohu. Islamski autor Sejid Husein Nasr, u kontekstu pomenute teme, kaže: „Allah reče Poslaniku Čitaj, i s tom riječju poče silaženje Božije objave. Od velikog je značaja to što je prva riječ koja je objavljena bila čitaj, pa je zato vrhovni simbol u islamu knjiga.“

Muhammed a.s. je za relativno kratko vrijeme otvorio više odgojno-obrazovnih zavoda u Medini. Pretpostavlja se da je za njegovog života organizovano djelovalo devet školskih centara (medresa), po jedan uz svaku džamiju. Ovi obrazovni centri u Medini postali su model za kasnije nastale islamske školske institucije i ustanove.
Vjersko-prosvjetna tradicija muslimana Bošnjaka utemeljena je kontinuiranom misijom medresa u proteklih skoro pet vijekova. One su predstavljale žilu kucavicu muslimanskog identiteta i neiscrpno vrelo njegove vitalnosti. Naši najveći vakifi i alimi su stoljećima ulagali ogroman trud i posvećivali posebnu pažnju ovim odgojno-obrazovnim ustanovama, s ciljem da medrese primjereno odgovore na sve izazove i zahtjeve u vremenima u kojima se djelovale. Ta činjenica je i dovela do osnivanja visokoškolskih naučnih islamskih ustanova, odnosno fakulteta, na našim prostorima.
Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru, kao relativno mlada naučno-obrazovna ustanova, ima ambicije da nastavi kontinuitet najranijih vjersko-prosvjetnih institucija u Sandžaku. Naš narod od ove obrazovne ustanove očekuje veoma mnogo, i to s punim pravom. On je vrelo znanja i mudrosti sa kojeg se napajaju generacije naših mladih naraštaja sa željom da jednoga dana postanu obrazovani, stručni, pobožni, mudri i odgovorni misionari i lučonoše savremene islamske misli. Stoga je sasvim razložno očekivati da islamska i šira društvena zajednica pokažu dužno razumijevanje uloge i značaja Fakulteta za islamske studije, kao i ostalih obrazovnih institucija koji promovišu univerzalne islamske vrijednosti. Evidentno je da Islamska zajednica danas ulaže velike napore  s ciljem da afirmiše islamsko obrazovanje, od mekteba do univerziteta, i u tome ima vidljive rezultate. Na tom časnom putu obrazovnog poleta i uzdizanja moramo uzeti svi učešća. Dobra prilika za to je nastupajući mjesec mubarek Ramazan. Osim duhovnog, pročišćeni putem intezivnog ibadeta kroz post, mukabele, teravih namaze, vazove i predavanja, mi smo obavezni i na određana materijalna davanja koja upotpunjavaju naš ramazanski post. Prije svega mislimo na zekat i sadekatu-l-fitr. Akcija prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra je za islamske obrazovne institucije, medrese i fakultete, bez sumnje, jedan od stubova opstanka obrazovnog sistema u Islamskoj zajednici. Danas, kada je našem bošnjačkom narodu u Sandžaku potrebna jasna vizija očuvanja svog vjerskog, nacionalnog i kulturnog identiteta, a pokazalo se da je to nemoguće bez jake Islamske zajednice i njenih odgojno-obrazovnih ustanova, moramo svi bez izuzetka pomoći da se taj proces uspješno i kvalitetno organizije, te da muslimani ovih prostora kroz nauku i obrazovanje trasiraju svoju budućnost.
Fakultet za islamske studije će organizovano i planski dočekati ramazanske dane, te će sa svojim raspoloživim kadrovskim potencijalom nastupiti na terenu pojašnjavajući kroz džemate značaj islamskog obrazovanja i potrebe da sredstva zekata i sadekatu-l-fitra usmjerimo na jačanje i što bolje funkcionisanje vjersko-prosvjetnih zavoda. Na taj način ćemo sebe uvrstiti na listu vakifa i dobrotvora koji podstiču korisno znanje, a za uzvrat slijedi nagrada i sevab koji ne prestaju i nakon naše smrti.
Fakultet za islamske studije mubarekliše svim pripadnicima islama nastupajuće mubarek dane Ramazana i moli Dragog Allaha da im u njemu podari svako dobro ovog i budućeg svijeta.

Mr. Mustafa-ef. Fetić

Leave a comment