Vijesti

Konrad doprinosi dijalogu

Na Fakutetu za islamske studije u Novom Pazaru, u organizaciji Fondacije „Konrad Adenauer”, u periodu od 2. do 4. oktobra 2009. godine održan je seminar za mlade teologe u Srbiji u okviru teme „Religija i savremeni tokovi”.

Na seminaru učešće su uzeli: dr. Admir Muratović sa izlaganjem na temu „Prava ljudi u islamu”, te dekan FIS-a dr. hfz. Almir Pramenković na temu „Islam i globalizacija”.

 

Nakon predavanja vodila se polemika u kojoj su učestvovali studenti bogoslovskog, katoličkog i islamskog fakulteta. Izražen je veliki nivo tolerancije i međusobnog razumijevanja.

Fakultet za islamske studije je dokazao svoje opredjeljenje za multireligioznost i multikulturalnost, kao savremene odrednice modernog čovječanstva.

Leave a comment