Vijesti

Ugovorena saradnja između Fis-a i ISESCO

fis copyFakultet za islamske studije u Novom Pazaru i  Islamska organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu (ISESCO), ugovorili su saradnju u naredne tri godine.

Saradnja će se odvijati u tri etape, kroz organizaciju seminara, razmjenu literature, sprovođenje zajedničkih i pojedinačnih projekata.

Izuzetno nas ponosne čini činjenica da je Fakultet za islamske studije uspostavio institucionalnu saradnju sa ISESCO-m koji je dio Organizacije islamskih zemalja (OIC), u cilju realizacije  projekata iz oblasti: odgoja i obrazovanja, nauke, kulture. Naša saradnja ubrzo će se implementirati u vidu Konferencije koja će biti realizovana u periodu od 26 do 29 oktobra tekuće godine.

Sekretarijat FiS-a

Leave a comment