Vijesti

Ugledne međunarodne organizacije mubareklisale novu funkciju dekanu FIS-a dr. Enveru Omeroviću

Uprava Instituta akademskog izdavaštva “Menaratul-fikri ed-duvelijje” mubareklisala je dekanu FIS-a dr. Enveru Omeroviću izbor na ovu odgovornu funkciju, izražavajući uvjerenje da je taj emanet dodijeljen osobi koja je dostojna povjerenja, te uz želju da će se uspostaviti još čvrća saradnja između ove dvije naučne ustanove.

Također, dekanu dr. Omeroviću je čestitke uputila humanitarna fondacija Džud iz Kuvajta, uz molbu Uzvišenom Allahu da buduća saradnja između Fakulteta za islamske studije i fondacije Džud bude još plodonosnija.