Vijesti

Ubijanje i progon muslimana za vrijeme Balkanskih ratova 1912-1913.godine

Dr. Haris Hadžić ispred FIS-a u Novom Pazaru učestvovao na skupu u Sarajevu.

Na inicijativu Reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića, a u organizaciji Rijaseta IZ-e, u Sarajevu je 8. decembra 2012.godine, u prostorijama „Gazi Husrev-beg“ medrese, prof. dr Fikret Karčić održao predavanje u vezi podsjećanja na “Balkanske ratove” i o posljedicama proisteklim iz tih ratova. U tu svrhu je, prethodno, Vjersko-prosvjetna služba Rijaseta, svojim pozivom broj 02-08-2-2680/12. od 14. muharrema 1434. (28. novembra 2012.) godine, pozvala sve profesore historije i povijesti islama, koji rade u medresama i na islamskim fakultetima na području Rijaseta, da prisustvuju predavanju. U ime IZ-e u Srbiji predavanju su prisustvovali hfz. Mirfat Fijuljanin, professor povijesti islama u “Gazi Isa-beg” medresi u Novom Pazaru, i dr. Haris Hadžić, professor islamske kulture i civilizacije na FIS-u u Novom Pazaru.

 

Obaveza svih učesnika ovog skupa je bila da, po povratku u svoje škole i fakultete, organiziraju slična predavanja i prezentacije sa nastavnicima i učenicima.

U svom izlaganju dr. Karčić je poseban akcenat stavio na one podatke koji su malo, ili čak ni malo, bili poznati našoj naučnoj i široj javnosti. On se, kako je istakao, uz odobrenje autora, poslužio podacima i mapama s objašnjenjima sačinjenim od strane Justina McCarthy-a, profesora historije na Univerzitetu u Luisvilu (SAD). Ove mape je, za potrebe predavanja izradio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i medjunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu (http://www.institut-genocid.ba/), i one su podijeljene učesnicima predavanja. Treba dodati i to da je originalno izdanje ovih mapa, s objašnjenjima na engleskom jeziku, podržala Turska koalicija Amerike – The Turkish Coalition of America (http://www.tc-america.org).

U mapama koje je profesor Karačić prezentirao tokom predavanja naznačeni su npodaci o stradanjima civila, o ratnim gubicima zaraćenih strana, te o progonima i egzodusu muslimana sa Balkanskih prostora. Nakon predavanja prof. Karčića prisutni su nastavili sa diskusijom I na kraju su donijeti zaključci a jedan od njih jeste i taj što je prof. Karčić predložio da se organizuje jedno gostovanje američkog profesora Justina McCarty-ja, u BiH ili u Sandžaku, a koji bi tom prilikom mnogo šire i detaljnije izložio savoja istraživanja na ovu temu. Prof. Karčić smatra da bi gostovanje i predavanja prof. McCarty-ja trebalo organizovati baš u Novom Pazaru, jer BiH nije direktno kao Sandžak bila izložena posljedicama Balkanskih ratova, jer je ona tada bila pod austrougarskom okupacijom, pa je logičnije da se takva predavanja održe negdje u Sandžaku.

Leave a comment