Vijesti

Tajne liječenja namazom (IV)

Kaže Muhammed a.s: „Osvijetlite vaše stanove namazom i učenjem Kur'ana.“ (Bejhaki)

Hadis eksplicitno ukazuje da je namaz velika blagodat za čovjeka i za prostor u kome obitava. Uz namaz je svakako jačina Kur'ana koji predstavlja najjače svjetlo koje je Uzvišeni poslao na Zemlju sa ciljem da osvijetli ljudsko srce i njegov um, a zatim da osvjetljava ljudima staze sve do Kijametskog dana.

Namaz i Kur'an imaju svoju snagu, tako da se vidno osjećaju kod klanjača i učača Kur`ana na njihovim licima, u njihovim srcima i kao refleksija u njihovim djelima.

U sljedećem hadisu Muhammed a.s. decidno ukazuje na važnost namaza i njegovu ulogu, pa kaže: „Primjer kuće u kojoj se spominje Allahovo ime je kao primjer živog i mrtvog.“

Decidno se ukazuje na namjenu namaza i učenja Kur'ana, jer su efekti namaza i Kur'ana poput života i smrti, odnosno onaj kod onoga koji klanja, uči Kur'an i praktično ga primjenjuje njegova duša je živa, ona dobija infuziju koju je propisao Stvoritelj čovjeka.

U jednom od sljedećih hadisa Muhammed a.s. kaže: „Namaz vaš (nafilu) potaknite u vašim kućama i ne odnosite se prema vašim kućama kao prema grobovima.“ (Muslim i Buhari)

Hadis decidno ukazuje da namazi i Kur'an donose život dušama, a svjetlo u našim kućama i mjestima našeg obitovanja, u protivnom, naša srca i mjesta stanovanja naseljavaju neka druga bića – šejtani i džini, a oni imaju sasvim drugu ulogu – da unesu mrak, neznanje i bijedu.

Najnovija istraživanja sabrana su u jednoj od poznatih knjiga koja nosi naziv „How God changes your brain“, što u prijevodu znači „Kako Bog daje da se tvoj mozak regeneriše“, koju je napisao čuveni američki psiholog i radiolog, profesor na Univerzitetu Pensilvanija, Endrju Njuberg. U njoj se kaže: „Zaista iman kod Boga igra veoma važnu ulogu i bitan je faktor koji utiče na formiranje osjećaja koji utiče na poboljšanje rada i stanja mozga. Iman kao važan faktor konstantno regeneriše rad i ćelije mozga, stopira i sprječava pojedine opake bolesti koje napadaju mozak i samim time doprinosi boljitku rada mozga, kao i opšteg stanja čovjeka.“ Napominjemo da ovaj istraživač nije musliman, ali njegova istraživanja su neutralna i dala su jako velike rezultate i podstrek daljem izučavanju ove jako važne teme.

Njegova adresa na internetu je: www.andrewnewberg.com/change.asp

Istraživači u ovoj knjizi ukazuju na važnost imana kao bitnog faktora koji regeneriše ćelije i program rada  mozga. Iman se bori protiv svakog vida bolesti mozga i odumiranja ćelija na iznenadan način. Iman utiče na liječenje Parkinsonove bolesti, kao i liječenje drugih turbulencija u nervnom sistemu.

Nažalost, zbog nepostojanja relevantnih islamskih učenjaka ova tema još nije istražena. Nadamo se da će se istraživanja o uticaju i važnosti namaza na zdravlje vjernika intezivirati i kod naučnika iz redova muslimana.

Možemo samo da konstantujemo da se namaz koji nam je propisan, kao i Kur'an, odlikuju osobinama skrušenosti i smirenosti, te određenim vježbama korisnim za kondiciju, mišiće, pogotovo u suzbijanju išijasa i reume.

Učenjaci su došli do saznanja u svojim ispitivanjima da je prednji dio mozga, koji je odgovoran za koncentraciju, razmišljanje i stabilnost, upravo u vremenu namaza aktivan, dok je zadnji dio mozga u stanju odmora.

Prednji dio mozga odgovoran je za razmišljanje, inovacije i donošenje odluka, tako da namaz koji se odlikuje skrušenošću i smirenošću pomaže čovjeku u donošenju zdravih i ispravnih odluka koje su često od životnog značaja. Dakle, namaz pomaže čovjeka da uspije u životu.

Opšte je poznato da ljudi koji klanjaju osjećaju slast i zadovoljstvo u svojim namazima i svako ko klanja ukazat će na ove korisne činjenice namaza, pogotovo na duševnu smirenost i zadovoljstvo koje se dobija namazom.

Važno je napomenuti da su islamski učenjaci do sada obavili određena ograničena istraživanja o koristima namaza po ljudsko zdravlje. Došli su do zavidnih rezultata koji ukazuju da obavljanje namaza u džematu, tj. proces same šetnje, donosi velike zdravstvene koristi po tijelo, kao i kondiciju kroz sistem vježbi, liječi reumu, išijas i upale zglobova – s jedne strane, a s druge strane jača odbrambeni sistem čovjeka, hrani njegovu dušu i čini čovjeka stabilnim, smirenim i skrušenim.

Najnovija otkrića američkih istraživača obavljena nad osobama koje se bave jogom ukazuju na pozitivne efekte vježbi joge, pogotovo u predjelu donjeg dijela leđa, zatim na jačanje trbušnih mišića, što dovodi do smanjenja pritiska na kičmeni stub.

Kaže dr. Albert Tod, predsjednik Odjela za ortopediju na čuvenoj klinici „Dr Tomas Džeferson“ Univerzitetske bolnice u Filadelfiji: „Postalo mi je jasno da vježbe joge definitivno smanjuju bolove u predjelu donjeg dijela kičme“, pozivajući sve koji vježbaju da nastave vježbati jer svaki prekid dovodi do slabljenja leđnih mišića, što dovodi do bolova kojima nema kraja (www.jeffersonhospital.org)

Istarživanja koja su obavljena, a koja su prenijeta u nedeljnjiku „Kičmeni stub“, ukazuju na činjenicu da su onima koji se bave vježbama više od šest mjeseci bolovi kojima su izloženi u predjelu leđa i kičme u velikoj mjeri smanjeni.

Da li postoji joga u islamu

Uzvišeni Allah je obavezao čovjeka nečim što je bolje od joge.

Naravno da je to sport koji se zove namaz. Islamski istraživači dolaze do podataka da svako ko klanja i obavezno šeta do džamije, biva manje izložen bolestima reume i išijasa, a pogotovo kičmenog stuba.

Ako pogledamo određene pokrete u namazu, kao što su stajanje, ali u stanju skrušenosti i poniznosti pred Uzvišenim Bogom, zatim pregibanje (ruku’) i padanje na sedždu, sve su to jako potrebne vježbe za kičmeni stub.Također, istraživanja ukazuju na koristi ovih vježbi po zdravlje trudnice i kod osoba koje ulaze u starost, zatim kod osoba koje boluju od okoštavanja.

Božji poslanik Muhammed a.s. je u namazu nalazio svoj mir, oduševljenje, duševni preporod, slast koja se ne može porediti ni sa čim.

Govorio bi Bilalu: يا بلال اقم الصلاة ارحنا بها „O Bilale, kametliši, odmori nas namazom!“

Hadis ukazuje na funkciju i cilj namaza, a on je taj da spaja čovjeka sa Bogom, odmara i regeneriše sve ćelije kojima je itekako stalo do ove propisane hrane. S druge strane, namaz je sa svojim pokretima sredstvo prevencije koje čuva tijelo od određenih bolesti koje vrebaju ljudski organizam ako se zapusti. Također, namaz pomaže čovjeku u jačanju njegovog psihičkog stanja. Svakako, istraživanja ukazuju da oni koji su u svojim namazima skrušeni nemaju problema sa savremenim bolestima psihičke prirode.

Najbolji način da se izbjegne bolest kičmenog stuba, leđa i išijasa je:

1. Pješačenje od kuće do džamije, jer tako nam je Poslanik a.s. naredio.

2. Da naši namazi budu u ime Allaha, upotpunjeni svim potrebnim uvjetima, čistom namjerom i poniznošću prema Gospodaru. Primjer ashaba kada je zatražio da bude pratilac Poslanika a.s. u Džennetu, našta mu je Resulullah odgovorio:فأعني على نفسك بكثرة السجود „Istraj u namazima i sedždi svome Gospodaru.“ (Muslim)

3. Kontinuirano obavljanje namaza i njegovo neostavljanje. Kaže Poslanik a.s.: ألصلاة على وقتها „Allahu je najdraže klanjati namaz u njegovo vrijeme.“

Dr. Mehmed-ef. Mešić

Leave a comment