Vijesti

Studenti FIS-a posjetili obrazovne centre u BiH

Na poziv unije studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu da prisustvujemo sastanku studenata islamskih fakulteta, studenti a ujedno i članovi vijeća Fakulteta za islamske studije, posjetili su Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i tom prlikom odazvali se pozivu studenata FIN-a.

Tom prlikom studenti Fakulteta za islamske studije upoznali su se sa studentima Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu te studentima Islamskih pedagoških Fakulteta iz Bihaća i Zenice.

Studenti su boravili 2 dana u Sarajevu, gdje su bili organizirani različiti programi.

Studenti su prvog dana prisustvovali zajedničkom doručku na FIN-u. Nakon toga imali su susret sa prodekanom za nastavu prof. dr. Ahmetom Alibašićem. Gdje je prof. Ahmet govorio o bitnosti ovakvih događaja i susreta. Tom prilikom profesoru i članovima unije studenta FIN-a podijeljene su skromne hedije od strane naših studenata.

Studenti su također posjetili Rijaset IZ u BiH. Gdje ih je dočekao dr. Ekrem Tucaković. Dr. Ekrem je proveo naše studente kroz Rijaset. Nakon toga organiziran je sastanak sa studentima. Gdje je bilo riječi o projektima koji se planiraju. Dr. Ekrem je studentima podijelio skromne hedije. Također, naši studenti su i dr. Ekremu dali skromnu hediju.

Nakon toga, studenti su posjetili Gazi Husrev-begovu biblioteku, gdje su bili upoznati sa historijatom biblioteke kao i onim što ona posjeduje.

Nakon posjete biblioteci, studenti su posjetili znamenitosti grada Sarajeva i uživali u njegovim ljepotama.

Drugog dana u institutu za Kur'an i sunnet organiziran je sastanak studenata, gdje je bilo riječi o budućim zajedničkim projektima.

Ovaj projekat i poziv je pomogao našim studentima da učvrste prijateljstva sa studentima drugih islamskih fakulteta.

Zahvaljujemo se uniji studenta FIN-a na gostoprimstvu i dočeku.