Vijesti

Strategija razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada Islamske zajednice

DSC00415 (1)Na FIS-u prezentirana Strategija razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u periodu od 2014. do 2024. godine.

Dana 04. februara tekuće godine uprava Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru na čelu sa dekanom doc. Dr .Enverom Gicićem je ugostila koordinatora ekspertne radne grupe prof. dr. Nusret Isanovića koji je pezentirao strategiju razvoja visokog teološkog obrazovanja.

Na samom početku dekan Gicić kao domaćin , a ujedno i član ekspertne radne grupe,  je izrazio dobrodošlicu profesoru Isanoviću i napravio uvod u samu strategiju razvoja kroz viziju Fakulteta za islamske studije kao jednog od činioca strategije.

Nakon obraćanja dekana uzeo je riječ i profesor Isanović koji je kazao da ova strategija predstavlja jedan veoma bitan iskorak ka usavršavanju visokog teološkog obrazovanja ali  je istakao da ideja  o potrebi  formiranju islamskog Univerziteta predstavlja jednu od  glavnih stavki strategije. Skorašnjim  rješenjem rejsa Kavazovica formirana je grupa za razvoj visokog obrazovanja, čije djelovanje  će prije svega ići u pravcu :

–          ujednačavanje kriterija na islamskim fakultetima

–          razmjena profesora i učešće u zajedničkim projektima preko institucione saradnje

–          formiranj senata visokoškolskog obrazovanja što bi bio preteča formiranju Univerziteta kasnije

–          zauzimanje stava po pitanju odsijeka na svim islamskim  fakultetima

–          razvoj i formiranje binarnog studija tj odsijeke koji su akademski i strukovni

–          formiranje odvojenog studija ili fakulteta za imame

–          jedan od ciljeva je  da medresa Gazi Husrev-beg bude škola za imame ali ne opšta srednja škola

DSC00413

Zatim dalje govoreći  prije svega o ideji  ISLAMSKOG INTERNACIONALNOG  UNIVERZITETA profesor je konstatovao da treba  donijeti što prije odluku o osnivanju, također je naglasio da  fakulteti islamski u bosni su u sklopu univerziteta koji su sekularni što može dovesti jedno dana do problema.

Nakon izlaganja profesora razvila se diskusij u kojoj je prvi uzeo učešće doc.dr.Mustafa Fetić koji je između ostalog kanstatovao da se radi o projektu koji je korektan ali da se treba sa opreznošću ući u realizaciju, pa čak i sa prijedlogom smjerova  jer će se oni prilagođavati vremenu i potrebama.

Nakon njega prodekan Fakulteta za islamske studije pof.dr.Admir Muratović je istakao da treba odati priznanje ,počevši od inicijative do izrade strategije,  svima pa i profesoru Isanoviću kao jednom od inicijatora strategije. Sama potreba za odsijekom  za imame opravdava strategiju. Međutim prijedlog formiranja senata za formiranje Univerziteta treba biti samo savjetodavnog karaktera ali ne i nekog činioca koji će donositi konačne odluke, naglasio je profesor Muratović.

Prof. dr.Šefket Krcić bio je izričit da ova strategija treba da isparavi viziju djelovanja Bošnjačkog naroda jer osnivanje Islamskog Univerziteta verificira povijest Bošnjaka. Zatim je predložio da se zakaže debata na visokom nivou u Sarajevu o potrebi formiranja Islamskog Univerziteta gdje bi se razgovaralo i donijeli bi se eksplicitni zaljučci. Uvaženi professor je završio sa konstatacijom da su Bošnjaci iz Sandžaka  dali zapažen doprinos i ovdje i u BIH-a u razvoju obrazovanja.

DSC00417

Na kraju dekan Fakulteta se zahvalio prof. dr. Nusretu Isanoviću na posjeti i prezentaciji strategije, naglasivši da mi trebamo raditi zajednički na svim poljima.  Dekan se zahvalio i svim prisutnim profesorima uz napomenu da će svima biti proslijeđen prijedlog strategije u elektronskoj formi i da očekuje od svakog prisutnog da iznese i dostavi upravi Fakulteta konkretne prijedloge ili eventualne primjedbe.

Leave a comment