Vijesti

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA “Šerijatsko pravo izazovi i perspektive”

fis-logotip

Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru poziva na MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU “Šerijatsko pravo izazovi i perspektive”.

 

UVOD

Šerijatsko pravo je Allahovo dž. š. pravo, koje se derivira iz Kur'ana i Sunneta poslanika Muhammeda a.s., može se recipirat na svakom mjestu i u svakom vremenu. Polazeći od činjenice da svako mjesto i svaki narod ima svoje običaje i uzuse tako i mi u Sandžaku imamo svoje običaje, a i zakon države u kojoj živimo dobrim dijelom utiče na naš svakodnevni život. Vođeni činjenicom da postoji potreba za  razumijevanje islama i njegova relevantnost za svakog pojedinca i njegovu porodicu zatim  utjecaj lokalne uleme,  Fakultet za islamske studije je prvo pozvani sa svojim raspoloživim resusrsima da odgovori na savremne izazove sa kojim se susreće stanovništvo ovog područja.

 

PRIJAVA RADOVA

Prijava (obrazac prijave) učešća na Konferenciji i Uputstvo za autore nalazi se u prilogu.

Apstrakt i radovi dostavljaju se na e-mail adresu:

sekretar@fis.edu.rs

Uz prijavu dostaviti fotografiju i biografiju do 100 reči.

Kontakt osoba:

 

TROŠKOVI KONFERENCIJE

Organizatori ne  snose troškove kotizacije za učestvovanje na konferenciji. Organizator će snosit troškove službene registracije, informativni i promotivni materijal, Zbornik radova. Konferenciju finansijski podržava Centar za naučno usavršavanje Fakulteta za islamske studije.

 

KONTAKT

Kontakt osoba: E-mail adresa:  Seid Hadžić,  sekretar@fis.edu.rs

Kontakt telefon: 020/ 316 904.

 

PREUZMITE SLJEDEĆE FORMULARE

Leave a comment