Vijesti

Strategija prevencije poremećaja u ponašanju mladih

Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici organizovao je 10.04.2010. godine treću naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem na temu „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“.

U organizaciji Odsjeka za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici organizovana je 3. konferencija sa međunarodnim učešćem, na kojoj su pored domaćih profesora-predavača prisustvovala i druga značajna imena iz oblasti prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih, kao što je prof. dr. Josipa Bašić, poznati i priznati stručnjak, ne samo u našem regionu, nego i svijetu. Prisutni su bili, pored Sarajevskog i Zagrebačkog, i profesori sa Beogradskog, Nikšićkog i Tuzlanskog univerziteta.


Islamsku zajednicu u Srbiji su predstavljali na ovom značajnom skupu dr. Enver Gicić u ime Fakulteta za islamske studije, te direktor „Gazi Isa-beg“ Medrese u Novom Pazaru mr. Mustafa Fetić.

U prepunoj dvorani hotela „Internacional“ konferenciju je otvorio generalni sekretar  i koordinator mr. Izet Pehlić, koji je i najzaslužniji za odličnu organizaciju i ugodnu atmosferu cijelog skupa. On je poselamio prisutne goste, zahvalio se odazivu eminentnih profesora da daju svoje učešće i doprinos ovom znanstvenom projektu, te zaželio da se svi skupa prijatno osjećaju. Riječima zahvale i podrške ovakvom druženju pridružili su se predstavnici kantonalne i lokalne vlasti, zenički muftija i na kraju dekan Islamskog pedagoškog fakulteta dr. Zuhdija Adilović.

Konferencija je organizovana u dva dijela: plenarni, u okviru kojeg su se predstavili kroz interesantna predavanja prof. dr. Josipa Bašić, sa Zagrebačkog sveučilišta, prof. dr. Milanka Miković, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, te prof. dr. Edina Vejo sa Pedagoškog fakulteta u Zenici. Drugi dio konferencije obuhvatao je tri sesije u kojima se, kroz kraće prezentacije, analizirala oblast prevencije mladih, uz analizu naučnih istraživanja koja su obavljena na terenu. Nakon ručka, u završnom dijelu konferencije, organizovan je i okrugli sto na istoimenu temu, a na kojem su učešće uzeli, između ostalih i akademik Vladimir Premec, te dr. Nusret Isanović, koji su govorili znalački, mudro i nadahnuto.

Naglašeno je, između ostalog, da su ovakvi skupovi posebno značajni za odgajatelje u odgojno-obrazovnim ustanovama, pedagoge, psihologe i nastavnike u osnovnim i srednjim školama, stručnjake centara za socijani rad, aktiviste nevladinih organizacija, radnicima u zavodima za borbu protiv bolesti ovisnosti, te za istraživače na filozofskim, pedagoškim, edukacijsko-rehabilitacijskim i teološkim fakultetima.

Na samom kraju ovog naučnog skupa usvojeni su zajednički zaključci koji će i biti okosnica naredne konferencije, kao i obaveza da se pristupi njihovoj implementaciji.

Konferencija se završila u kasnim popodnevnim časovima uručenjem sertifikata učesnicima. Opšti je zaključak da je skup dobro i znalački organizovan, te da ova izazovna tema zaslužuje punu pažnju kakvu joj je i poklonila pomenuta konferencija.

 

Mr. Mustafa Fetić

 


Leave a comment