Vijesti

Sjednica Naučnonastavnog vijeća na Fakultetu za islamske studije

Na Fakultetu za islamske studije je 17.10.2022. godine je održana sjednica Naučnonastavnog vijeća pod predsjedavanjem Uprave na čelu sa muftijom prof. dr. Mevludom Dudićem.
Tom prilikom je uručena zahvalnica dosadašnjem dekanu prof. dr. Enveru Giciću.
Između ostaloga je razmatran opšti uspjeh studenata kao i početak i plan za nastupajuću akademsku godinu.
Muftija prof. dr. Mevlud Dudić je upoznao članove Vijeća o aktivnostima vezanim za akreditaciju Fakulteta za islamske studije.
Na sjednici je dogovorena promocija tek izašlog posljednjeg broja „Islamske misli“.