Vijesti

Imenovana nova uprava Fakulteta za Islamske studije

Na vanrednoj proširenoj sjednici Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, održanoj 26.09.2022. godine, nakon isteka drugogmandata dekana Fakulteta za islamske studije dr. Envera Gicića, Mešihat je imenovao tročlanu Upravu Fakulteta na čelu sapredsjednikom Upravnog odbora FIS-a muftijom prof. dr. Mevlud ef. Dudićem, a čiji su članovi prof. dr. hfz. Almir Pramenković i prof. dr. Hajrudin Balić, na period od godinu dana.

Ovom prilikom, izražena je zahvalnost i priznanje Mešihata dr. Giciću na ostvarenim rezultatima na polju razvoja infrastrukturei kvaliteta rada Fakulteta. Na prijedlog muftije Dudića, dr. Gicićje imenovan na mjesto savjetnika predsjednika Mešihata za odnose sa arapskim svijetom.