Vijesti

Seminar Međunarodne skupštine muslimanske omladine održan u Džakarti

Oko 700 islamskih učenjaka iz preko 80 zemalja prisustvovalo je seminaru u organizaciji Međunarodne skupštine muslimanske omladine koja je ove godine održana u Džakarti, glavnom gradu Indonezije, od 2. do 5. oktobra ove godine.

 

Skupu je prisustvovao saudijski ministar za vjerska pitanja Salih El-Ešeih, islamski učenjaci iz Saudijske Arabije Abdullah El-Mani, Salman El-Avde, bivši ministar za vjerska pitanja Sudana Isam El-Bešir, kao i daije Zakir Naik, Amr Halid i mnogi drugi. Skup je svečano otvorio indonežanski ministar za vjerska pitanja Suryadharma Ali i ukazao da je Indonezija počašćena prilikom da bude domaćin ovako važnom skupu.

Na skupu je, predstavljajući Mešihat, učestvovao dekan Fakulteta za islamske studije, dr. hfz. Almir-ef. Pramenković. Tema trodnevne međunarodne konferencije bila je „Omladina i društvena odgovornost“ o kojoj su govorili svjetski priznati i eminentni islamski autoriteti, naglasivši da je budućnost ummeta omladina, te da je izuzetno važno kako omladina shvata islam. Predavači su ukazali da sama tema koju je organizator odabrao i pred njima postavio ilustruje i odražava važnost učešća omladine u vremenu kroz koje ummet prolazi, potvrđujući činjenicu da kao što je Poslanik Muhammed a.s. uspio u svojoj misiji uz pomoć ashaba, mlade generacije, tako svako vrijeme zahtijeva mladu generaciju koja će, prije svega, intelektualno se osposobiti, dati svoj doprinos očuvanja islama i njegove afirmacije na području gdje žive.

Generalni sekretar Međunarodne skupštine muslimanske omladine dr. Salih El-Vuhejbi istakao je da omladina dolazi u susret sa velikim brojem izazova, ali da, ukoliko ne posjeduje dovoljno i adekvatno poznavanje islama, vrlo često može zapasti u fundamentalizam i radikalno shvatanje islama koje nije utemeljeno u Kur’anu i Sunnetu. On je, također, istakao da je ključni cilj ovoj organizaciji edukacijski razvoj i unapređenje omladine koja je budućnost islamskog ummeta.

Ukazano je da se fetva mijenja promjenom vremena, mjesta i stanja u kojem je prvobitno izrečena. Fetva je rješenje šerijatsko-pravnog problema, pa ako je ona podložna promjeni zbog promjene vremena ili stanja, onda nema nikakve sumnje da i naše djelovanje poprimi oblik koji će biti djelotvorniji u određenom vremenu ili prostoru. Kur'an nas obavještava da je svaki poslanik govorio jezikom naroda kojeg je pozivao kako bi ga oni razumjeli, što znači da se i mi trebamo koristiti jezikom koji će biti razumljiv za one kojima se obraćamo. Svaki narod ima svoj jezik i neophodno je prenijeti mu poruku islama njegovim jezikom kako bi je razumio, imao ispravnu predstavu o islamu i na taj način odbacio sve sumnje i podvale koje mu svjesno serviraju oni koji ne žele da istina dođe do njega. Zbog toga je neophodno da daija bude fleksibilan u svom poslu i pronađe adekvatan put ka ispravnom prezentiranju islama onima koje poziva.

Na kraju seminara usvojen je niz zaključaka i preporuka. Suštinska poruka je da ako želimo osobu koja će originalno prenositi ideju islama, na način na koji će je slušaoci razumjeti, onda moramo maksimalan trud uložiti na pripremi i obrazovanju osobe koja će se baviti tim poslom. Da bi neko bio uspješan daija mora se „naoružati“ znanjem iz nekoliko oblasti. Na prvom mjestu je vjersko znanje. On mora poznavati osnove nauke o Kur'anu i tefsiru, hadisu, životopisu Muhammeda s.a.v.s., fikhu… Dakle, treba poznavati vjerske naučne discipline i slijediti umjereni pravac njihovog razumijevanja. Uspješan daija ne smije slijediti samo jedan pravac u vjeri, nego ih mora sve upoznati i iz svakog uzimati ono što je najispravnije u datoj situaciji. Pored vjerskog znanja, uspješan daija mora posjedovati elementarno znanje jezika kojim se služi u svom poslu. Allah dž.š. nas obavještava da je zadatak poslanika bio da dostave Objavu na način koji je jasan ljudima. Jasnost poruke je nezamisliva bez poštovanja jezičkih pravila. Zbog toga je na daiji da se dobro upozna sa jezikom i književnošću naroda kojem se obraća. Također, uspješan daija mora biti odlikovan dobrim poznavanjem historije, kako islamske tako i opšte historije svijeta, kako bi iz historijskih događaja mogao crpiti pouke koje će mu biti od velike koristi u radu. Onaj ko želi da se obraća narodu treba poznavati i neke društvene nauke, poput sociologije, psihologije i dr. Nije isti način obraćanja pojedincu i masi. Dobar govornik treba da izuči nauku o govorništvu kako bi u svom djelovanju polučio maksimalne rezultate.

Dekan dr. hfz. Pramenković je iskoristio priliku da sa muslimanima iz raznih krajeva svijeta razmijeni iskustva i da ih upozna sa stanjem muslimana i diskriminacijom na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, kao i sa dešavanjima na polju narušavanja ljudskih prava.

Leave a comment