Vijesti

Rukovodstvo FIS-a prisustvovalo radnom sastanku povodom reformskih procesa u visokom obrazovanju IZ

Dana 7. 3. 2024. godine u organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini realizovan je drugi radni sastanak na kojem treba sagledati i analizirati stanje, potrebe, sadržaj i dinamiku planiranih reformskih procesa u visokom obrazovanju Islamske zajednice.

Sastanku su, uz dekane i prodekane fakulteta, direktora uprava Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i nekoliko muftija, prisustvovali dekan i prodekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, dr. Enver Omerović i dr. Harun Eminagić.

– Ključne teme o kojima danas diskutujemo su organizacija i raspored studijskih programa, mogućnosti integracije katedri u okviru obrazovnih ustanova Islamske zajednice, organizacija imamskog smjera. Posljednja tema predstavlja jedno od ključnih pitanja kompletnog reformskog procesa, a vezano je za kompetencije, vještine i sposobnosti koje imam treba imati kako bi mogao zadovoljiti potrebe džemata i Islamske zajednice. Kroz profil imama se prolamaju različita zanimanja; od imamskog, hatibskog i muallimskog poziva, do koordinatora lokalne zajednice – rekao je dr. Ekrem Tucaković, voditelj Odjela za visoko obrazovanje u Upravi za obrazovanje i nauku.

Značajnim je ocijenio i pitanje jačanja teološke grupacije predmeta na fakultetima Islamske zajednice.

– Važno je da studenti koji upisuju teološki smjer dobiju ključna i bazična znanja iz teoloških disciplina, jer pretpostavljamo da će oni sutra obavljati poslove u našim medresama, fakultetima, te drugim organima i ustanovama Islamske zajednice. Ovo su još uvijek preliminarni razgovori i očekujemo da u narednom periodu uđemo u fazu konkretnih preporuka i zaključaka koji će ići prema Rijasetu i Vijeću muftija – kazao je dr. Tucaković.

Ovom prilikom je iz perspektive normativno-pravnog prikaza imama u strukturi Islamske zajednice govorio Mensur Karadža, dok je o temi “Ka novoj kategorizaciji džemata i imamskog poziva” govorio hafiz dr. Mensur Malkić.

Muhamed Jusić je predstavio političko-pravni kontekst obrazovanja i djelovanja Islamske zajednice u Zapadnoj Evropi, a dr. Dževad Hodžić je govorio o teološkom smjeru sa praktičnom nastavom na Fakultetu islamskih nauka.

Dekani fakulteta koji djeluju u okviru Islamske zajednice dr. Mustafa Hasani, dr. Muharem Adilović i dr. Hajrudin Hodžić su tokom sastanka tematizirali raspodjelu osnovnih studijskih programa na ova tri fakulteta.

– Danas sam se želio osvrnuti značaj i doprinos koji je Islamski pedagoški fakultet u Zenici dao u proteklih 30 godina kontinuiranog rada. Poseban smo akcenat stavili na sistem održavanja i unapređenja kvalitete obrazovanja, kao osnovne polazne tačke s koje trebamo promišljati reformu obrazovanja. Njen cilj je poboljšanje stanja i unapređenje postojećeg položaja naših fakulteta.

U tom smislu ćemo dati sve od sebe i mislim da imamo dobru polaznu osnovu, kao i dobru perspektivu da budemo još bolji i konkurentniji na tržištu. Vjerujem da ćemo pozitivno odgovoriti na sve ciljeve koje Rijaset postavlja pred nas – rekao je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici prof. dr. Muharem Adilović.

 

O matičnosti katedri na fakultetima koji djeluju u okviru Islamske zajednice govorio je prof. dr. Enes Ljevaković.

Muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus je tokom sastanka govorio o teološko-filozofskom težištu u novom nastavnom planu i programu na Fakultetu islamskih nauka, dok je dr. Hilmo Neimarlija predstavio odnos teologije i filozofije u klasičnoj islamskoj kulturi, u istočnim tradicijama i na Zapadu.

Planirano je da reforma bude realizovana na dva različita nivoa; organizacionom i sadržajnom, a izlaganja predstavnika fakulteta nude polazne tačke za konkretna pitanja i djelovanje u narednom periodu.

Istaknuto je ovaj sastanak iskorak koji će doprinijeti boljem i svrsishodnijem obrazovanju studenata na fakultetima unutar Islamske zajednice, a od menadžmenta i rukovodstva ovih visokoobrazovnih ustanova se očekuje puna saradnja i doprinos cjelokupnom procesu.

 

(Preporod.info)