Vijesti

Ramazanske hutbe iz tri sveta grada


Mekka: Usame b. ‘Abdullah el-Hajjat
Dženestka vrata Rejjan su za one koji se raduju ramazanu

Preveo i sažeo: Semir Imamović

Ramazan sa sobom donosi radost i blagoslov. U njemu je obilje dobra i velika Allahova milost. Ramazan za vjernička srca znači smiraj, spokoj i sreću. Za vjernika u ramazanu postoje dvije radosti: radost pri dočeku iftara i radost na Sudnjem danu zbog nagrade posta. Hadis na ovu temu manje-više svakom je dobro poznat, ali pitamo se ko to zaslužuje dvije radosti? Postoje li za to uslovi i kakva je suština posta koji će nas dovesti do toga?

Onaj ko posti samo od jela i pića, a ne suzdržava se od lošeg govora i postupanja po njemu, ne čuva oči, uši i ostale organe od zabranjenog, ne smatra se uspješnim postačem, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre: “Ko ne napusti lažan govor i postupanje po njemu (u toku posta), Allahu nije potrebno da se suzdržava od hrane i pića.” Dosta bliski ovoj vrsti gubitnika jesu oni koji poste radi običaja i navike, ili oni koji poste mrzovoljno, negodujući, sa željom da što prije istekne post kako bi se povratio svojoj zabludi.

 

Smisao posta daleko je veći. Post je Allahu najdraže djelo za koje on nagrađuje od Sebe, bez računa. Džennetska kapija Rejjan iščekuje ulazak sasvim druge vrste postača. To su oni koji se raduju dolasku ramazana, koji razmišljaju o njegovom smislu i poukama, koji s njegovim dolaskom donose čvrstu odluku da će iskoristiti svaki njegov trenutak. To su oni koji nastoje da očuvaju svoje organe očiste svoju dušu, te ih ispune iskrenom pokornošću i ljubavlju prema Allahu i Njegovoj vjeri. Takvim postačima vodilja su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi koje isto tako prenosi Ebu Hurejre: “Ko bude postio ramazan vjerujući i nadajući se (obećanoj) nagradi, oprošteni su mu njegovi prethodni grijesi.” (Muttefekun alejhi) tj. ko bude postio, vjerujući da je post istina i Allahova naredba koja ga približava Njemu, te se bude nadao obećanoj nagradi jedino od Njega, zaslužio je Njegov oprost. Oprost koji se ovdje spominje odnosi se samo na male grijehe, jer veliki grijesi iziskuju iskreno pokajanje Allahu, kao što se može razumjeti iz konteksta drugog hadisa koji prenosi isti ashab od Allahog Poslanika da je rekao: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana, su iskup za grijehe koji se počine između njih, ukoliko se budu izbjegavali veliki grijesi.” Bilježi ga Muslim.

Pravi postači svjesni su Allahove milosti i izobilja koje se dijeli u ovim blagoslovljenim danima. Zato ih vidimo kako se trude da njihov post bude potpuno ispravan sa svim svojim uvjetima i etikom ponašanja, kao što nastoje da ga očuvaju od svega što ga može narušiti. Od prakse Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecu ramazanu bilo je da poveća svoj namaz i da dijeli sadaku i pomaže potrebne. Posebnu pažnju je posvećivao učenju Kur'ana i to je svojim sljedbenicima ostavio u oporuku. Radost postača nije ograničena na spoznaju o nagradi koja očekuje postače. Post je, kao što kažu učenjaci, najbolji put koji čovjeka vodi cilju koji mu donosi sreću na ovom i budućem svijetu. To je bogobojaznost, a post je njen izvor, kao što kaže Uzvišeni: “O vjernici, propisuje va se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (El-Bekare, 183.). Postač se približava Allahu putem ostavljanja strasti, postom povećava svoje vjerovanje, i uči se strpljivosti i podnošenju poteškoća. Post je uzrok povećanja dobrih djela. Posebno je značajan odgojni momenat kada se duša uzdiže iznad prohtjeva i strasti. U mjesecu ramazanu to je posebno olakšano, jer post sužava putevu šejtanu koji kola ljudskim tijelom.

 

Medina: Husejn Ali Šejh
Ljubav među vjernicima

Preveo i sažeo: Amir Durmić

Poštovana braćo, uistinu je težnja ka ostvarenju međumuslimanske ljubavi jedan od uzvišenih ciljeva šerijata. Rekao je Uzvišeni Allah: ”Uistinu su vjernici braća…” (El-Hudžurat, 10). Isto tako, Poslanik s.a.v.s. je u ovom kontekstu rekao: ”Primjer muslimana u njihovoj međusobnoj ljubavi i suosjećajnosti je kao primjer jednog tijela. Ukoliko oboli jedan njegov organ, čitavo tijelo osjeća nesanicu i groznicu.” (Muslim) Jedan od primarnih uvjeta koji se moraju ostvariti da bi ljubav među muslimanima bila moguća i ostvariva jeste čistoća njihovih prsa, te eliminiranje i najmanjeg oblika mržnje, zavisti i pakosti. Rekao je Uzvišeni Allah: ”Oni koji poslije njih dolaze – govore: “Gospodaru naš, oprosti nama o braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!” (El-Hašr, 10). Nije moguće uspjeti na Ahiretu niti ući u Džennet osim sa čistim i neiskvarenim srcem, u kojem nema ni mržnje, ni zavisti niti bilo kakvog oblika pakosti prema muslimanima. Rekao je Uzvišeni: ”Na dan kada ni imetak ni sinovi od koristi neće biti, osim onome ko Allahu dođe čista srca.” (Eš-Šu'ara, 88). Jedne prilike je Poslanik s.a.v.s. upitan ko je najbolji između svih ljudi, pa je odgovorio: ”Svaki čovjek neiskvarenog srca i iskrenog jezika’. Ljudi rekoše: ”Znamo ko je čovjek iskrenog jezika, ali ko je čovjek neiskvarenog srca?, a on reče: ‘To je čist i bogobojazan čovjek, koji se kloni grijeha i koji pri sebi nema zavisti niti pakosti.”’ (Ibn Madže).

Jedna od stvari koja uništava međumuslimansku ljubav je prenošenje tuđih riječi, a o tome je Poslanik s.a.v.s. rekao: ”U džennet neće ući nemmam”, tj. osoba koja s ciljem sijanja smutnje i unošenja neprijateljstva i mržnje među muslimanima, prenosi tuđe riječi. Znajte da svaka ružna riječ i svaki neprimjeren govor unosi netrpeljivost i mržnju, te prlja čista i neiskvarena srca. O tome kaže Uzvišeni: ”Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: – jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj.” (El-Isra, 53).

Klonite se braćo i bespotrebnih i uzaludnih rasprava jer i one među muslimane unose samo netrpeljivost i mržnju. Rekao je Imam Malik: ”Rasprava je uzrok da srca postanu gruba i osorna, i ona uzrokuje pakost među ljudima.” Poštovana braćo, neka vaša životna parola za kojom će te se povoditi u svim segmentima života budu riječi Poslanika s.a.v.s.: ”Niko od vas neće istinski vjerovati sve dok svome bratu muslimanu ne bude želio ono što želi samome sebi.” Muttefekun alejhi.

 

Kuds: Muhammed Selim
Došao je mjesec Ramazan – mjesec blagoslova

Preveo i sažeo: Esad Mahovac

Hvala Allahu koji nam je omogućio da dočekamo mjesec Ramazan kojeg je učinio mjesecom dobrih djela i pokornosti. Ramazan je mjesec svakog dobra, mjesec milosti, dove i oprosta grijeha. Ovakav mjesec zaslužuje da čestitamo muslimanima njegov dolazak, kao što je to i sam Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio ashabima: „Došao je mjesec Ramazan – mjesec blagoslova.”

Post u ovom mjesecu Allah je učinio obavezom muslimana: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. (El-Bekare, 183.) U ovom mjesecu se otvaraju vrata Dženneta, pa ih nemojte zatvarati, a zatvaraju se vrata Džehennema, pa ih nemojte otvarati sa svojim griješenjem. Ovo je mjesec strpljivosti na ibadetima, strpljivosti na ustezanju od grijeha i strpljivosti na iskušenjima, pa zato u strpljivosti tražite Allahovo zadovoljstvo. Nemojte dozvoliti da dani vašeg posta budu kao obični dani, zato povećajte ibadete u njemu, čuvajte svoje jezike i nemojte uznemiravati braću muslimane. Iskoristite ovo vrijeme za spominjanje Allaha, učenje Kur'ana i druga djela koja će vas približiti Allahu. Podijelite vaše noći na odmor i ibadet, a nikako nemojte ostavljati prostora za televiziju i satelitske kanale. Nastojte da teravih-namaz obavljate ovdje u Mesdžidul-Aksa i nemojte da vam bude teško podnijeti dužinu namaza i učenja u njemu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao da se nahrane postači, te je govorio: „Ko pripremi iftar za postača, imat će nagradu kao i on, a postaču neće biti umanjena njegova nagrada.”

Ima muslimana koji izostavljaju ustajanje na sehur, iako je u njemu bereket, i tako, možda i neznajući oponašaju nevjernike. Iskoristite ove dane za prevazilaženje međusobnih nesuglasica i razmirica, kako na idividualnoj razini, tako i na razini skupina i grupa. U Ramazanu na ulicama i haremu džamije su velike gužve, zato upozoravajte vaše žene i sestre da izbjegavaju mješanje i stisku sa muškarcima držeći se krajeva puteva. Nemojte zaboraviti da u ovom mjesecu očistite svoj imetak i date zekat na njega, da svojim kćerkama i ženama naređujete hidžab, te podučite svoju djecu islamskim principima i moralu, i pružite pomoć potrebnima.

 

Izvor: rijaset.ba, saff.ba

Leave a comment