Vijesti

“Da rušiš ili da gradiš, izaberi – a oboje košta

 

Student IV god FIS-a, Samir Murić održao tribinu po nazivom “SAVREMENI IZAZOVI OMLADINE” u velikoj sali Mešihata, u četvrtak, 01.04.2010. godine. Jedan od najboljih studenta, a zasigurno uzor i primjer svakom studentu, kako Fakulteta za islamske studije, tako i svih ostalih fakulteta, Samir je svoje izlaganje započeo riječima Uzvišenog Allaha: :„A onome koji se pred dostojanstvom Gospodara svoga strpio i dušu od prohtjeva uzdržao Džennet će mu prebivalište biti sigurno“ (En-Nazijat, 40,41), objašnjavajući na taj način da suzdržati se od poroka i prohtjeva, znači biti uspješan i na dunjaluku i na Ahiretu.Kao izazove današnjice naveo je alkohol, drogu, nemoral, kocku i svakako internet sa njegovim negativnostima koje uništavaju današnju omladinu u najmanju ruku oduzimajući im dragocjeno vrijeme. O svakom spomenutom izazovu govorio je temeljito i potvrdjivao svoje izlaganje sa raznim istraživanjima i anketama koja je vršio tokom spremanja.

U izlaganju je naveo sljedeći podatak: „Istraživanje ESPAD-a (Evropske škole sa projektom protiv alkohola i ostalih droga) sprovedeno je 2008. god. u prvim razredima srednjih škola u Srbiji. Istraživanje je pokazalo da devet od deset učenika je bar jednom tokom života popilo jedno ili više alkoholnih pića (89.1%). Mladići su u nešto većem procentu od djevojaka probali alkohol. 89.9% mladića, prema 88.3% devojaka je pilo bar jedno alkoholno piće u toku života.“

Ono što je posebno privuklo pažnju bio je podatak koji je naveo, a u kojem stoji da su djevojke u prednosti kada je u pitanju konzumiranje opojnih droga: 15.3 % prema 14.8 %.

Također je govorio o internetu i njegovim lošim stranama poput tih da koliko samo djece i omladine provodi sate i sate pred kompjuterom gubeći vrijeme, a isto tako gubeći one duhovne vrijednosti, a gubitak duhovnog znači propast jednog naroda. Kao primjer je naveo Facebook gdje omladina troši ogromno vrijeme na nebitne stvari, a ujedno su učenici ili studenti. Upozorio nas je da ćemo svi podnijeti odgovornost za vrijeme i na šta smo ga utrošili. Gledati društvo u stanju u kome se nalazi, a biti dio tog društva, i ne preduzimati ništa da se popravi zaista je velika nepravda. Danas, mladi ljudi trebaju pripaziti šta je najbolje da rade kako bi pomogli i sebi i drugima, a nikako da sposobnosti koje im je Allah, dž.š. dao nepravedno i nezahvalno troše na bezvrijedne stvari. Ovom narodu je potrebna omladina koja će biti sposobna da se bori za svoj opstanak, ali koja će istodobno biti spremna da se bori i za druge, da voli čovjeka i društvo i da su uvijek svjesni da je njihova lična sreća neodvojivo povezana sa srećom drugih ljudi i čitavog ljudskog društva.

Nakon održane tribine akademski hor Fakulteta za islamske studije se predstavio ilahijama, a program je završen ilahijom koju je proučila studentica prve godine Selma Mekić: ”Zbog Tebe, moj Allahu… ”

 

 

Leave a comment