Vijesti

Promocija drugog broja zbornika “Islamska misao”

Klikni za punu veličinu Dana 12.02.2009. godine u Velikoj sali Mešihata održana je promocija “Islamska misao 2” – zbornika naučnih radova Fakulteta za Islamske studije u Novom Pazaru. Promoteri su bili dekan dr.hfz. Almir  Pramenković, prodekan mr. Mustafa Fetić i dr. Šefik Kurdić.

 Promoteri su ukatali na važnost ovog naučnog djela. Predstavili su prisutnima dijelove nekih naučnih radova.

  “Mnogo se piše o značaju i ulozi nauke u islamu. Takvo postavljeno je pogrešno tretirano. Besmisleno je postavljanje pitanja odnosa islama prema nauci.  Nauka je sastavni dio islama. Nauka je potpunio suverena u s granicama svog domena. Kur’an kada govori o stvaranju prvog čovjeka kaže da je čovjek podučen stvarima. Dakle, jedino čovjek je putem razuma, nauke u stanju ostvariti dominaciju nad prirodom i da obavlja misiju namjesnika. Na taj način nauka je u islamu postala osnovno obilježje čovjeka Kur’an je otvorio period gdje glavnu riječ ima nauka. Upozorava se da svaka generacija mora izvršiti svoju misiju. Svaka generacija mora dati razvoju ljudske misli svoj vlastiti doprinos. Sandžaku i njegovim stanovnicima uz FIS predstoji revolucija u znanju. Međutim sveukupnu revoluciju je nemoguće ostvariti ukoliko se ona ne desi u svakom pojedincu, a najrevolucionarna snaga je mladost. Zato se treba naoružati oružjem koje je neophodno za ostvarenje revolucije. To oružje jeste znanje. Ta institucija jeste FIS.” – kazao je dekan dr.hfz. Almir Pramneković

Leave a comment