Vijesti

PREDSTAVNICI FIS-a NA PRVOM MEĐUNARODNOM SIMPOSIONU U BEOGRADU

0-02-01-793b782acc39791c32903aa65d945772d28844ced9a13dbaa96c84fb26f46612_fullDana 15. septembra 2016. godine otvoren je Prvi Međunarodni naučni skup studenata teologije u Beogradu koji je trajao do 19. septembra, na kojem su učešće uzeli predstavnici devet teoloških fakulteta iz šest država: Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Rumunija i Bugarska.

Na simpoziju su prisustvovali i predstavnici Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, Jasmin Hajrović i Jasmin Mahmutović, pod mentorstvom prof. Edina Đerleka.
Tema koju su obrađivali predstavnici FIS-a je “Značaj naslijeđa abrahamskih religija u kulturnom naslijeđu ujedinjene Evrope” u kojem su spomenuli historijske tačke komunikacije muslimana i islamske kulture i civilizacije sa Evropom, te jak uticaj muslimana na svekoliku evropsku kulturu i civilizaciju i njihove tragove koji su rasuti diljem Evrope, kao i značaj muslimanskog prisustva danas u Evropi te njihov kapacitet da doprinesu napretku društva u kojem žive na svim poljima.
Predstavnici FIS-a su dobili sve pohvale za istaknuto učešće na sva tri nivoa, za kvalitetan i objektivan rad, kao i za izlaganje istog, te pohvale za učešće u dijalogu.
Rad je prezentovao student Jasmin Hajrović uz posebne pohvale za izlaganje koje je propraćeno dubokom pažnjom svih prisutnih, dok se diskusija odvijala na engleskom i arapskom jeziku.
Posebno učešće u diskusiji na engleskom jeziku uzeo je prof. Edin Đerlek koji je govorio o ispravnom razumijevanju islama, njegovih izvora i neophodnoj komunikaciji sa autentičnim predstavnicima muslimana danas, te svakodnevnom pokušaju medija da predstave pogrešnu sliku o islamu i muslimanima.
Prof. Đerlek se na Simpoziju susreo sa dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, visokim predstavnicima Crkve te direktorom Konrad Adenauer Stiftung fondacije koje je detaljno upoznao sa radom Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, kao i dostignućima Islamske zajednice u Srbiji.
0-02-01-08c7e6e1f6bbbdf730c3e5c337fbcd3b9e2bf18448fcb13877d0cfffe605f753_full 0-02-01-9a44ea913af35d3c8d05cdc8692419665635d8373c769de653dd3780dbd55420_full 0-02-01-53f4744d6fa5cbca3110a840a9761f1737fe67487ba6aa7b17b8558fe29ebe9d_full

Leave a comment