Vijesti

Održana konferencija “Porodica izazovi i prijetnje”

Fakultet za islamske studije organizirao je konferenciju na temu “Porodica izazovi i prijetnje”.

Dobrodošlicu je poželeo msc. Seid Hadžić, menadžer FIS-a koji je na samom početku istakao da porodica stub svakog društva.

“Da li čovjek može bez porodice, kako porodica treba funkcionisati, koji su sve društveni faktori koji utiču i dobro i loše na porodicu, kakve sve porodice postoje, svi govornici na ovoj konferenciji će obraditi ovu tematiku i ova pitanja”.

Pozdravni govori su uslijedili od domaćina i suorganizatora:

“Zanimljivo je da se veoma malo tretira ovaj problem, na način na koji bi mu trebali pridati paznju. Svim institucijama je upućen poziv da budu dio ove naučne konferencije, posebno što su aktuelne teme porodičnog nasilja ali i vršnjačkog. Želimo da riješimo sve probleme i to je naša poruka sa ove konferencije”, istakao je prof.dr. Enver Gicić, dekan fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru.

“FIS i UNI su sa zadovoljstvom suorganizatori ove konferencije. Kada gledamo kako su se samo vizuelno promjenile naše porodice i sa različitih aspekata. Počevši od odjevanja, ekonomije, ali i samog tehnološkog apsekta. Veliki su izazovi sa kojima se suočavamo, od razdora u porodici, među braćom, nemorala, kriminala. Kada govorimo o porodici kao društvenoj instituciji, ona će biti prihvaćena ali će i funkcionisati ako smo mi dobri primjeri. Sve ono što budemo radili, dobro ili zlo, vratiće se svakako”, dodaje prof.dr. Suad Bećirović, Rektor IUNP-a.

“Ne možemo samo posmatrati i gledati šta se dešava oko nas. Moramo uraditi sve ono što je u našoj moći a sve u skladu sa našim mogućnostima. Nadam se da Allah dž.š. neće dozvoliti da naš trud ali i naš rad neće biti uzaludni”, kazao je doc.dr. Rešad Plojović, rukovodilac vjersko-prosvjetne službe Mešihata IZ u Srbiji.

Konferenciju je zvanično otvorio predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji prof.dr. Mevlud ef. Dudić.

“Više diploma a manje zdravog razuma, više medicine a manje zdravlja, moderne kuće ali razorene porodice. Na konferencijama se odazivaju oni koji imaju sluha i smisla ali i oni koji smatraju da budu dio projekta koji će rešavati probleme sa kojima se suočavamo. Danas su ovjde oni koji treba budu, a oni koji nisu osjetili da traba da budi dio nisu se ni odazvali”.

Moderator konferencije prof.dr. Admir Muratović se zahvalio svim prisustnima uz nadu da će ovakve konferencije biti česte ali i da će se osjetiti implementacija iste.

“Tema koju obrađujemo je zaista važna za sve nas a za nas kao organizatore je veoma bitno da naglasimo da nije važno ko priča već šta priča. Zaista je čast vidjeti da su eminentni ljudi prijavili svoje radove.

Prof.dr. Muradif Hajder sa Edukacijskog fakulteta u Travniku je kroz svoj rad “Uticaj razvojnih stilova roditelja na izgradnju ličnosti i pozitivnih i negativnih razvojnih kompetencija kod djece”, istakao da je deset godina pratio rad duševnih bolesti i da je nakon toliko istraživanja došao do zaključka da je nepotpuna porodica je izvor mentalnih i duševnih bolesti.

“Ona tradicionalna porodica, po mom mišljenju izuzetna, sada je u krizi jer smo mi nespremno dočekali sve izazove. Zbog toga je dosta problema sa kojima se i u BiH ali i u Sandžaku susrećemo. Moramo od dijece krenuti. Od malih nogu im razviti emocije i empatiju”.

Mr. Suada Gicić Skenderi, doktor medicine u Domu zdravlja Novi Pazar je predstavila svoj rad “Uloga zdravstvenog radnika u porodičnom nasilju”. Porodica je mirna luka iz koje svakog jutra idemo u nove pobjede a kojoj se uveče vraćamo, kazala je mr. Suada.

“Nasilje je globalni problem, ne samo naše sredine a čije su posljedice poražavajuće ne samo društva već i porodice. Svaka četvrta žena u Srbiji je žrtva nasilja. Model gdje je žena kao robot kako bi muškarca upotpunila pa je samim tim žena izgubljena u ovom liberalnom društvu. Žena istrpi ali nekada ni to nije dovoljno. Nasilje koje se sprovodi na ženama jesu te da ostaju traume, posljedice teške ali i lakše telesne povrede. Žensku psihu samo razara i može razoriti nasilje jer je žena svesna da je ona i nakon nasilja vaša supruga, majka vaše djece ali i domaćica.”

Doc.dr. Rešad Plojović, rukovodilac vjersko-prosvjetne službe Mešihata IZ u Srbiji je svoju temu “Značaj porodice u Islami” predstavio sa ciljem da se zna da osobina vjernika nije da zastupa i primjenjuje nasilje.

“Poražavajuće je što je nasilje učestije. Brak je temelj porodičnog života ali zdravog života. Moramo potencirati na zaštitu žene prije svega, očuvanju porodice, moralnih vrijednosti i svemu onome što može uticati da porodica bude zdrava”.

Generalni menadžer Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, prof.dr. Elma Elfić Zukorlić je naglasila
kroz svoju temu “Uticaj interneta na odgoj djece”.

Temu “Vitalnost porodične zajednice” predstavio je doc.dr. Rifat Redžović, predstavnik Gradske uprave Novi Pazara. Tradicija u porodici se polako zaboravlja ali i zapostavlja, ističe doc.dr. Redžović.

“Zbog čega je ljudska zajednica u dva roda, a ne u jednom ili više rodova? Sve je to jer se ne dozvoljava miješanje. U skladu sa promjenama i sama se porodica menja kako se globalni proces mijenja. Pojedinci i mikrosistemi nisu bitni globalnom procesu”.

O izazovimq porodice u današnjem vremenu govorio je prof.dr. Enver Gicić, dekan Fakulteta za Islamske studije u Novom Pazaru.

“Moramo biti prirodni, onakvi kakvi jesmo. Naši životi nisu filmovi i mi nismo glumci”.

O braku i porodici u kontekstu susreta/sudara šerijatskog prava i običaja kod Bošnjaka Sandžaka govorio je prof.dr. Admir Muratović, prodekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru.

“Potrebno je promjeniti društvo. Samo rađanje djece je danas, ne samo kod nas već i u svijetu, takvo da kada se rodi muško dijete radost je opšta a kada se rodi žensko dijete onda se radi na drugom djetetu kako bi sledeće bilo muško. Nama šerijat ne da da padnemo podnovakve običaje”.

Institucija porodice u islamu između tradicije i savremenih izazova, o ovoj temi kroz svoj rad predstavila je prof.dr. Misala Pramenković.
Porodica se čuva jedino ako je žena umije sačuvati, poručuje prof.dr. Misala Pramenković.

“Islamski koncept odgoja i obrazovanja karakteriše veliki broj odlika savremenog odgojno-obrazovnog sistema. Naravno, postoje specifičnosti koje se mogu smatrati univerzalnim vrijednostima. Islamski koncept odgoja štiti integritet djeteta od samog rođenja”.

Islamska porodica između vjere, tradicije i savremenosti, ključna su tema kako i sam izlagač prof.dr. Mustafa Fetić kaže.

“Islamska porodica je na razmeđu različitih alternativa. Sačuvati sopstveni identitet i islamske vrijednosti je teško danas, jer se moramo odupreti tuđim obrascima i dezorjentacijama. Porodica i sam odgoj se dezintegrišu. Da bi sačuvali snagu i vitalnost islamske porodice, moramo biti istrajni”.

Uticaj medija na porodicu i društvo, izazovi i prijetnje je tema koja je bitna sa savremeno društvo i današnju tradicionalnu porodicu, a rad je msc. Salahudina Fetića, direktora Media centra Islamske zajednice u Srbiji.

Predškolska ustanova “Reuda” i njena uloga podrške porodici i u procesu vaspitanja djece, tema je doc.dr. Amele Muratović.

“Ovaj vrtić je krenuo sa željom i ciljem da napreduje, jednom nastavnicom, jednom prostorijim i jednim vozilom. O tome kako je napredovala ova institucija, kako se razvijala i koliko je doprinjela današnjoj porodici, rezultate ne moram ni govoriti, vidite ih i sami. Zdrava porodica i srećna porodica su ključ svega, a bez djece i njihovog dobrog odgoja ništa od toga nije moguće”.

Koliko su traume, posebno kod djece, zastupljene i kako ih prevazići, na tu temu, rad je predstavila msc. Melida Aljović, asistent na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru.

“Povjerenje je veoma bitno kod razvoja samog djeteta i mnogi ispitanici su se složili sa ovom konstatacijom. Roditelji su dužni da razgovaraju sa djecom, o njihovim strahovima i na taj način da pokušaju izbjeći potencijalne traume. Vrlo često se dešava da nešto što nije traumatično roditeljima ipak jeste djeci”.

Moramo znati i prepoznati porodične uspjehe ali i neuspjehe kako bi znali poboljšati ali i promjeniti dosta toga, bila je tema doc. Dr. Mersade Agovoć, profesorice na Fakultetu za Islamske studije u Novom Pazaru.

“Borbe i dalje postoje ali ipak daju rezultate. Islamska zajednica sa svim svojim institucijama kao i doživotno učenje i konstantna edukacija, mogu spasiti današnje društvo a prije svega jednu porodicu”.

Kvalitet braka i determinate porodičnog okruženja su bitne za uspješnu porodicu, rad je msc. Selme Dudić, asistentice na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

“Za svađu je potrebno dvoje, pa ne može biti kriva ni samo žena a ni samo muž. Bacamo loptu kako nama odgovara, samo da bi sebe opravdali. Porodica nažalost gubi na vrijednosti iz dana u dan. Muškarac mora znati obaveze svoje kao što ih i žena zna a bez povjerenja i uzajamnog poštovanja, zdrave porodice ne može biti”.

Bez porodice kao osnova kvalitetnog rada u predškolskim ustanovama ništa nije moguće, istakla je msc. Suada Aljković Kadrić iz predškolske ustanove “Mladost”.

“Korelacija između porodice i predškolske ustanove, postaje značajna za istraživanje. Saradnja roditelja i vaspitača je bitna kako bi dijete imalo dobar razvoj ali i povjerenje i poslušnost kod obe strane. Bez kućnog vaspitanja, ne može se ni očekivati dobro vaspitanje u predškolskim ustanovama”.

O porodičnom nasilju, uz poruku da ne smijemo šuteti, govorila je msc. Denisa Međedović iz Medžlisa Islamske zajednice Novi Pazar.

“Problemi među ljudima su evidentni ali čovjek ne smije biti pesimista. Naša vjera je nama dala dve, od prevencije do riješenja. Država je kadar koji daje samo kaznenu mjeru. Naša vjera uči kako da fino, uglančamo naš ahlak. Moramo iskoristiti resurse jer želja za lijepim životom postoji”.

Učesnicima konferencije uručeni su sertifikati uz konstataciju da postoje resursi ali ih je potrebno staviti u funkciju podrške porodici, te da treba uložiti dodatne napore kako bi se uspostavio sistem koji je efikasan u identifikovanju porodica koje se suočavaju sa problemima.

                     

 

SANA – Zerina Bojadžić

Leave a comment