Vijesti

Odbranjena još dva master rada na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru

U četvrtak 09.maja 2024.godine, prof. Sabina Isović Kučević odbranila je master rad iz oblasti Da'we, na temu:

“Da'wa – snaga islamskog argumenta”. Rad je branjen pred komisijom u sastavu: muftija dr. Mevlud Dudić – mentor, dr. Admir Muratović – predsjednik komisije, i dr. Sumeja Smailagić – član.

Iz biografije msc. Sabine Isović Kučević

Rodjena je 09.01.1984.god.u Novom Pazaru, od oca Bešira i majke Nafije. Nakon osnovne škole, završila je medresu “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru 2002.godine. Fis u Novom Pazaru upisala je 2012.godine, i uspješno diplomirala s prosjekom 9.42 na smjeru Islamistika 2016.god. Napisala je i objavila više naučnoistraživačkih radova.
Udata je i majka je petero djece.

Istoga dana, na Fis-u u Novom Pazaru, i prof. Lejla Hadžić odbranila je master rad, takodjer, iz oblasti Da've, na temu:

“Muhammed, a.s., najbolji uzor u poučavanju”. Rad je branjen pred komisijom u sastavu: muftija dr. Mevlud Dudić – mentor, dr. Harun Eminagić – predsjednik komisije, i dr. Mirsada Zukorlić – član.

Iz biografije msc. Lejle Hadžić

Rodjena je 03. 04.1992.god.u Rožajama, od oca Haruna i majke Have. Nakon završetka osnovne škole, završila je medresu “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru 2011.godine. Nakon toga, diplomirala je 2015.god., s prosekom 9.20 na Fakultetu za pedagoško-psihološke nauke na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.
Jedno vrijeme radila je kao školski psiholog u osnovnoj školi “Mustafa Pećanin” u Rožajama, a nakon toga, jedan kraći period bila je muallima u mektebu Islamskoga centra “Gazilar” u Novom Pazaru. Napisala je i objavila više naučnoistraživačkih radova, od kojih se ističu: Običaji kod mevluda u Rožajama, Kognitivni poremećaji i ometeni u razvoju, Ideal etike itd.

S obzirom da se radi o veoma vrijednim i uspješnim kandidatkinjama, članovi komisija pred kojima su branjeni navedeni master radovi, pohvalili su obje kandidatkinje, ocijenili odličnim ocjenama njihove master radove, i sugerisali im da obavezno nastave dalje usavršavanje na FIS-u na doktorskim studijama.