Vijesti

Odbranjen još jedan master rad na FIS-u

U četvrtak 12. oktobra 2023. godine, hfz. Mirfat Fijuljanin odbranio je master rad na temu: “Doprinos muslimana nauci u doba Abbasija”. Rad je branjen u amfiteatru FIS-a pred komisijom u sastavu: hfz. dr. Haris Hadžić – mentor, dr. Hajrudin Balić – predsjednik, i hfz. dr. Almir Pramenković – član. Rad je pohvaljen od strane komisije i ocijenjen najboljom ocjenom. S obzirom da se radi o veoma vrijednom kandidatu, komisija mu je sugerisala da nastavi dalje usavršavanje na FIS-u na doktorskim studijama.

Iz biografije kandidata

Hfz. Mirfat Fijuljanin rođen je 06.03. 1984. god. u Žitniću, opština Sjenica. Nakon završetka osnovne škole u Dugoj Poljani i “Gazi Husrev-begove” medrese u Sarajevu, diplomirao je na fakultetu hadisa i hadiskih znanosti na “Al-Azharu” u Kairu 2007.godine. Hifz je položio pred komisijom Rijaseta IZ-e u Sarajevu, 2008. god., a muhaffiz mu je bio hfz. dr. Mensur Malkić. Iste godine je angažiran na mjesto profesora hadisa i odgajatelja u Medresi “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru. Sljedeće godine odlazi u SAD, i godinu dana obavlja funkciju imama u džematu “Islamic society of Vermont”. Nakon toga, vraća se u Sandžak, gdje je od 2010.godine angažiran u Medresi “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru na mjesto profesora Povijesti islama, i na mjesto imama u rodnom Žitniću. Oženjen je i otac je dvoje djece.