Vijesti

OD IMANA JE USREĆITI DRUGE

Dr Hasan Šemsi Baša
Ima ljudi koji misle da je sreća u ovosvjetskim ljepotama, lijepom prizoru, tačnoj ideji, lijepoj  pjesmi, sretnom susretu. Sve su to faktori sreće.
Međutim, usrećiti druge, makar suosjećanjem sa njima, ljepše je kod ljudi. Kod ovih nema ništa draže od toga da vide osmjeh da licima drugih.

Ima onih koji sreću nalaze tako što usreće suprugu i djecu i najviše što ih veseli je briga o porodici, pa u tome osjećaju svu slast. Na taj način ostvaruje ličnu sreću, učini sebe sretnim tako što usreći onoga koga voli.
Sreća nekada može nastati iz usrećivanja drugih da bi njihova sreća duže trajala, a posebno ako ih volimo stvarno.
Život treba iskoristiti ili će ga drugi iskoristiti. Kada drugima učiniš dobro, zbog toga ćeš biti sretan na dunjaluku i Ahiretu. Kada to samo sebi učiniš, u tom trenutku si sretan samo ti. Volter je rekao: „Ko prouzrokuje sreću drugom, ostvario je sebi sreću.“ Emerson je kazao: „Sreća je miris kojim ne možeš drugog namirisati, a da ne uzmeš za sebe koju kap.“
Allah je oprostio osobi koja je napojila žednog psa, a kako je onda sa onim koji učini dobro bratu? Poslanik a.s. je rekao: „Ko otkloni vjerniku neku od ovosvjetskih nevolja, Allah će mu otkloniti nevolju na Ahiretu. Ko sakrije mahanu vjerniku, Allah će njemu prikriti mahanu na dunjaluku i Ahiretu. Allah će pomoći roba sve dok on pomaže brata svog.“
Osmjeh je put do sreće
Ko usreći druge uz iskren osmjeh koji dolazi iz srca, zbilja je druge usrećio.
Lažan osmjeh ne dolazi do ljudskih srca, takvog izbjegavaju. Lažan osmjeh je jasan vid licemjerstva, a on nastaje iz činjenice da čovjek shvata da sam po svojoj volji može naškoditi ili koristiti drugom. Zato se oni ljudima smiju kako bi prekrili svoju unutrašnjost, želeći da oni budu njime zadovoljni. Na veliku žalost, danas lažni osmjesi postali su valuta koja ima dobru prođu.
Milost dolazi od vas, o ljudi! Očistimo osmjeh od svakog licemjerstva. Neka naše usne budu sredstva za prijenos čistih osmjeha, koja šire sreću oko nas.
Ako se raduješ drugom, formirat ćeš sretnu klimu. Sreći ljude sa željom da budeš kao oni, bez namjere da blagodati koje imaju nestanu. Sreću širi na svakom mjestu. Smiješi se životu stalno. Osmjeh donosi sreću tebi i drugima. Čovjek, po prirodi, teži onome ko je nasmijan, a ne onome ko je namršten. Zato se smiješi, bit ćeš sretan jer ćete ljudi voljeti i težiti tebi.
Kakva je ljepota žene ako se srdi i mršti, a kuću svoju je pretvorila u pakao?
Budi nasmijan i širi osmjehe lijevo i desno, svugdje. Ništa nećeš izgubiti ako budeš nasmijan, nego ćeš prsa učiniti prostranim, svoja i onih koje voliš.
Abdullah bin Haris je rekao: „Nisam vidio nekog da se više smiješi od Muhammeda a.s.“
Sreća je u lijepom ponašanju
Ko bude lijepog ponašanja voljet će ga supruga, djeca, prijatelji i ljudi će ga poštovati.
Međutim, onaj ko je lošeg ponašanja, koji se ne druži niti se ko s njim druži, koji ne voli ženu, srdit je na svoje dijete, porodica i komšije su ljuti na njega, ne može biti sretan, koliko god imao dobro zdravlje, bez obzira koliko imao imetka, nego će biti najtužniji.
Lijepo je biti nasmijan, lijepo je dočekati druge i lijepo se ponašati. Od Džabira bin Abdullaha se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „Svako dobro djelo je sadaka, i da sretneš brata muslimana nasmijana lica je sadaka, i da u posudi brata svoga sipaš iz svoje.“
Poslanik a.s. je opisao vjernika: „Vjernik se druži, a nema dobra u onome ko se ne druži i niko se s njim ne druži.“
Omer ibnu-l-Hattab je rako: „Susret braće rastjera tugu.“
Alija r.a. je rekao: „Samac je onaj ko nema nekog koga voli.“
On je kazao: „Ko ima puno briga tijelo mu je slabo, ko ima loše ponašanje sam sebe kažnjava, ko se svađa s ljudima opada njegov autoritet i čast. Najbolji iman je da čovjek zna da je Allah sa njim gdje god bio.“
Vjera je komunikacija s ljudima
Za čovjeka koji se loše ophodi prema svojim komšijama Poslanik a.s. kaže: „Tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik.“ Neko je upitao: „Ko, Poslaniče?“ Odgovorio je: „Onaj od čijeg šera nije siguran njegov komšija.“
Međutim, neki muslimani su ponekad nemarni u obaveznim ibadetima, u društvu se pokazuju kako žure da ih što prije obave, a istovremeno ostavljaju djela koja odbija plemenit moral i iskren iman. 
O ovome se prenosi da je neki čovjek rekao Poslaniku a.s.: „Poslaniče, jedna žena je poznata po tome što mnogo obavlja namaze, posti, daje zekat, ali uznemirava svoje komšije jezikom.“ Poslanik, a.s. je odgovorio: „Ona će u Džehennem.“ Zatim ga je upitao: „Poslaniče, ima jedna žena koja malo klanja, malo posti, udjeljuje parče hljeba, ali ne uzbemirava svoje susjede?“ Odgovorio je: „Ona će u Džennet.“
Od Abdullaha bin Amra se prenosi da je rekao: „Čuo sam Poslanika kako kaže: „Hoćete li da vas obavijestim ko je od vas meni najdraži i ko će biti meni najbliži na Sudnjem danu?“ Ovo je Poslanik a.s. ponovio tri puta. Rekli su: „Hoćemo, Poslaniče.“ Odgovorio je: „Oni koji budu najljepšeg ponašanja.“
Allah dž.š. želi da nam objasni vezu između čiste duše i kreposnog života i između lijepog ponašanja i lijepog života. Rekao je da se Njegov bereket spušta nad vjernicima kao sigurnost, dobročinstvo, a posebno bogobojaznim i dobročiniteljima.
Preveo sa arapskog: Hfz. Doc. dr Almir Pramenković

Leave a comment