Vijesti

Neka svjetlo Kur’ana obasja svaki kutak našeg Sandžaka

Učenjaci kažu: „Ako želiš da znaš svoj stepen kod Allaha Uzvišenog, onda pogledaj kakav je tvoj odnos prema Njegovoj Knjizi.“

 

Svjesni veličine učenja Kur’ana i važnosti poznavanja arapskog pisma, poželjeli smo da svjetlo Kur’ana Časnog zasija u svakome kutku našeg Sandžaka. Budući da je Poslanik s.a.v.s. rekao da su najbolji oni koji uče Kur’an i druge njime podučavaju, Mešihat Islamske zajednice i Škola Kur’ana Časnog ulažu veliki trud da u svakom mjestu bude što više onih koji su kod Allaha najbolji.

Vođeni željom da se ljudi sve više druže sa Kur’anom, učeći ga i slijedeći njegove poruke, Škola Kur’ana Časnog je nedavno otvorila svoje prvo istureno odjeljenje u Ribariću. Hvala Allahu Uzvišenom koji nas je počastio omogućivši nam da to svjetlo obasja naše mjesto, jer samo svjetlo može otjerati mrak.

Odjeljenje Škole Kur’ana Časnog u Ribariću je počelo sa radom 13.06.2011. godine. Od toga dana počela su sa radom odjeljenja za djecu gdje je upisano 82 polaznika. Osim učenja arapskog pisma i kur’anskih sura, djeca pohađaju i mektebsku nastavu. Djeca su podijeljena u četiri kategorije:

U prvoj kategoriji su predškolci koji kroz igru, priče i crteže uče o osnovama svoje vjere;

U drugoj kategoriji su osnovci nižih razreda;

U trećoj i četvrtoj kategoriji su osnovci iz viših razreda.

Od 23. juna počelo je sa radom i odjeljenje za muškarce u kategorijama za arapsko pismo, pravilno učenje Kur’ana i hifz. U toku je i upis u odjeljenje za žene, koje će početi sa radom, ako Bog da, početkom Ramazana.

U odjeljenju Škole Kur’ana u Ribariću, pored pomenutih aktivnosti, bit će organizovana predavanja, kako za muškarce, tako i za žene.

Molimo Milostivog da Kur’an učini proljećem naših srca, svjetlom naših prsa i onim što će odagnati tugu i potištenost.

Meliha PRELJEVIĆ

Leave a comment