Vijesti

Nastavni plan i program za teološki smjer


Prve dvije godine su zajedničke za oba smjera.

I godina

No.

Predmet

I – Sem

II – Sem

   

Predavanja

vježbe

Predavanja

vježbe

1.

Kiraet

2

2

0

2

2.

Akaid

2

2

 

3.

Uvod u hadiske znanosti

 

2

2

4.

Tefsir

2

2

 

5.

Uvod u islamsko pravo

 

2

2

6.

Arapski jezik

2

2

2

2

7.

Engleski jezik

2

2

2

2

8.

Bosanski jezik

2

2

2

2

9.

Metodologija naučno- istraživačkog rada

2

2

 

 

II godina

 

No.

Predmet

III – Sem

IV – Sem

   

Predavanja

vježbe

Predavanja

vježbe

1.

Kiraet

2

2

0

2

2.

Akaid

2

2

 

3.

Hadiski tekstovi

 

2

2

4.

Tefsir

2

2

 

5.

Islamsko bračno pravo

 

2

2

6.

Arapski jezik

2

2

2

2

7.

Engleski jezik

2

2

2

2

8.

Bosanski jezik

2

2

2

2

9.

Psihologija

 

2

1

 

Teološki smjer

III godina

 

No.

Predmet

V – Sem

VI – Sem

   

Predavanja

vježbe

Predavanja

vježbe

1.

Kiraet

2

2

0

2

2.

Akaid

2

2

3.

Razumijevanje hadisa

2

2

4.

Tefsir

2

2

5.

Metodologija islamskog prava

2

2

6.

Dawa

2

1

7.

Arapski jezik

2

2

2

2

8.

Engleski jezik

2

2

2

2

9.

Sociologija

2

1

10.

Pedagogija

2

1

 

IV godina

 

No.

Predmet

V – Sem

VI – Sem

   

Predavanja

vježbe

Predavanja

vježbe

1.

Dawa

2

1

2.

Islamska kul. i civ.

2

0

3.

Islamska filozofija

2

1

2

2

4.

Arapski jezik

2

2

2

2

5.

Engleski jezik

2

2

2

2

6.

Informatika

2

2

2

2

7.

Metodika nastave isl. vjeronauke

2

0

 

8.

Sira

2

0

 

 

Leave a comment