Vijesti

Namaz po Sunnetu – nova knjiga profesora Balića

Iz štampe je ovih dana izašlo djelo pod naslovom Namaz po Sunnetu dr. Hajrudina Balića, profesora Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru.

Kako sam autor ističe, djelo je rezultat njegovog dugogodišnjeg rada u ovoj oblasti na FIS-u, gdje  predaje hadis i siru, a koje je prilagođeno široj čitalačkoj populaciji. Motiv za pisanje knjige na ovu temu bio mu je da dodatno pojasni propise namaza, kao i metodologiju uspostave ibadeta u šerijatskom pravu kako bi čitaoci imali štivo koje ih dodatno podučava osnovnim propisima ibadeta, ali i načinu kako se od izvora Šerijata – Kur'ana i Sunneta dolazilo do pravnih rješenja, normi i načela. Imajući u vidu tendenciju da se na ustaljenu praksu obavljanja namaza na ovim prostorima – hanefijski mezheb nastoji  unijeti nepovjerenje i sumnja, ova knjiga je došla u pravo vrijeme.

 

Recezenti knjige ističu:

Autor dr. Hajrudin Balić predstavlja javnosti djelo pod naslovom Namaz po Sunnetu. Odavno se osjećala potreba za ovakvim djelom, što je širem auditorijumu autor i profesor hadisa na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru i ponudio. Ovo djelo predstavlja nemjerljiv doprinos razvoju islamske misli opoćenito, a hadiske nauke u Sandžaku posebno. Struktura djela odlikuje se logičkom i tematskom povezanošću tema gdje autor na objektivan i krajnje znanstveno utemeljen način tretira teme od namaza, gusula, tejemuma, mesha po mestvama, preduvjeta za obavljanje namaza, ezana i ikameta, postupaka koji štete namazu, obavljanja namaza u džematu, propisa o sedždama do detaljnog pregleda posebnih namaza.

Prof. Balić prikazuje tematiku namaza na krajnje utemeljen način. On zastupa ideju da je hanefijsko-pravna praksa čvrsto i nedvojbeno utemeljena na praksi Poslanika a.s. Pored toga, viševjekovna tradicija Bošnjaka duboko je ukorijenjena u hanefijsko-pravnoj školi, koju su baštinili i razvijali učenjaci tokom cijele povijesti Bošnjaka.

Posebnu vrijednost djelu dr. Balić dao je elaboriranjem stavova ne samo hanefijske pravne škole, već i ostalih relevantnih sunijskih pravnih škola. Na taj način autor demonstrira naučnu objektivnost, ali istovremeno ne udaljavajući se od viševjkovne bošnjačke interpretativne tradicije islama. Po meni, ovo je jedna od bitnijih dimenzija ovog djela, svakako ne jedina, u čemu je autor uveliko uspio.

Hfz. prof. dr. Almir Pramenković

 

I pored toga što su ovu temu tretirali i o njoj pisali mnogi naši bošnjački alimi, ovo je sigurno veoma važan i koristan materijal, koji će posebno koristiti muslimanima koji žive na području Bosne i Hercegovine i Sandžaka, a nakon toga i šire. Bošnjaci navedenih prostora su ehlusunnetskog pravca i hanefijskog pravnog mezheba i knjiga je napisana na tim osnovama.

U ovoj studiji, koja je vezana za ibadat – obredoslovlje, dr. Balić se fokusirao na namaz i detaljno ga tretira s aspekta hanefijskog mezheba. Čitanjem ove knjige vjernici će sigurno puno proširiti vidike i dijapazon svog znanja, te naći mnoge odgovore na pitanja koja su predmet njihovog interesovanja vezanog za namaz. Ovu studiju dr. Balića odlikuje lahkoća stila i dobra preglednost tema koje tretira, što veoma olakšava čitaocu da se snađe i obogati svoje znanje iz Sunneta vezano za namaz Allahovog Poslanika a.s.

S obzirom da knjiga tretira aktuelna pitanja vezana za namaz, kroz sunnet Allahovog Poslanika s.a.v.s., smatramo da bi pored običnih vjernika i džematlija, sa navedenom tematikom posebno trebalo upoznati polaznike mekteba i vjeronauke, učenike naših medresa i islamskih fakulteta, koja će im sigurno proširiti dijapazon znanja iz ibadata – obredoslovlja i biti im od koristi i nakon studija u njihovom daljem angažmanu na polju da’ve – misionarstva. Zbog svega navedenog, ova knjiga će dobro doći cjelokupnoj čitalačkoj javnosti.

Prof. dr. Haris Hadžić