Vijesti

Na FIS-u organizirano predavanje i izložba slika o životopisu Božijeg Poslanika, a.s.

U organizaciji Fakulteta za islamske studije i Vijeća studenata FIS-a, održano je predavanje na temu životopisa Božijeg Poslanika a.s.

O ovoj temi je govorila mr. Denisa Međedović, a cilj predavanja bio je da se proširi znanje o Poslaniku a.s.

Prisustni su se prije samog predavanja dovom prisjetili naroda Palestine, nakon čega se u uvodnom dijelu obratio dekan Fakulteta za islamske studije prof. dr. Enver Omerović.

On je studentima prve godine čestitao početak novog poglavlja, sa željom da steknu puno korisnog znanja, te da budu od koristi zajednici.

„Mi ćemo ispred Fakulteta pokušati da onu misiju koju imamo, da ispunimo onako kako treba, počevši od Uprave, profesora a i samih studenata. Kada smo pričali o ovom našem događaju, razmišljali smo da to upravo bude ovaj prvi dan, želeći da vam uljepšamo ovaj početak sa jedne strane, a sa druge strane i da se prisjetimo Poslanika a.s. i rebiu-l-evela koji je sada iza nas. Kao što znate priča o Poslaniku s.a.w.s. ne počinje sa ovim mjesecom, već se mi sjećamo i pričamo o Poslaniku a.s. tokom cijele godine i priča o Njemu je izvor koji je neiscrpan, imajući u vidu da je Poslanik a.s. uzor sviju nas, neko koga moramo slijediti, neko koga moramo pratiti, neko koga se u svakom trenutku moramo sjećati.“

O značaju ove teme govorio je i profesor na Fakultetu za islamske studije dr. Hajrudin Balić.

„Svakako da se studenti kroz razne predmete i plan i program Fakulteta, susreću sa likom i djelom Muhammeda a.s. ali je ovo prilika da dodatno ukažemo na vrijednosti koje je utemeljio Poslanik a.s., dostignuća civilizacije koju je On kao poslednji Božiji Poslanik uspostavio na zemlji. Naravno, nije dovoljna jedna tribina, doprinos islamske kulture i civilizacije, a samim tim i doprinos Muhammeda a.s. je zaista veličanstven. Ovo je jedan vidi ili jedan način na koji mi afirmišemo i promovišemo te vrijednosti.“

Mr. Denisa Međedović ističe da je bitno prezentirati sve važnije detalje iz biografije posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s i na taj način upoznavati ljude sa njegovim životom, radom i angažmanom – od rođenja do smrti.

„Mi smo se već mjesec dana pripremali, prvo za žene, za jedan širi auditorijum koji ima različita poimanja znanja. Fakultet za islamske studije je izrazio svoju zainteresiranost da dođem ovdje i predstavim svoju malu i skromnu izložbu sliku, da upoznamo studente sa Sirom Božijeg Poslanika, da im damo jedno sjeme interesovanja da zavole Siru. Ako uzmemo u obzir da je šehadet temelj našeg vjerovanja, onda je Sira o Božijem Poslaniku krov koji nas štiti i koji nam pomaže u razjašnjavanju nama nekih sitnih nedoumica.“

U sklopu predavanja upriličena je i izložba slika.

SANA