Vijesti

Na FIS-u doktorsku disertaciju odbranio Sabahudin Selmani

c52f3ada-dfa3-43ea-86d7-3ebf6110e2bcMr. Sabahudin Selmani, je na Fakultetu za islamske studije uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Hadisi o dobrovoljnim namazima: hadisko-fikhska studija, i time stekao naučni stepen DOKTOR ISLAMSKIH NAUKA IZ OBLASTI HADISA.

Disertacia je branjena pred komisijom u sastavu: prof. dr. Muftija Mevlud Dudić, predsjednik; prof. dr. Hajrudin Balić, mentor i član; i prof. dr. Enver Gicić, član.

Sabahudin Selmani je rođen u Lipkovu kod Kumanova, Makedonija. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, i Islamski fakultet na Islamskom univerzitetu u Medini, a magistrat je odbranio da Univerzitetu Džinan u Libanu.

https://youtu.be/6WreCzX8JHM

Leave a comment