Vijesti

Mladi izdanci Fakulteta za islamske studije

Fakultet-za-islamske-studijeFakultet za islamske studije u Novom Pazaru postao je prepoznatljiv po svojoj otvorenosti prema drugima koji žele da budu dio njegovog tima. Praksa je Fakulteta za islamske studije da učenicima generacije u Medresi „Gazi Isa-beg“ obezbijedi, a time ih i nagradi, besplatan upis na prvu godinu studija, a svojim studentima generacije nudi mjesto asistenta na određenom predmetu, zavisno od odsjeka kojeg su završili. Ovo je, itekako, odličan primjer svim fakultetima i univerzitetima, jer se na taj način sprječava odlazak svojih najboljih studenata koji mogu da pomognu unapređenju fakulteta na kojem su studirali. Dakle, ovaj način je alternativa velikom problemu sa kojim se naša, a i ostale zemlje u regionu, suočavaju, a to je „odliv mozgova“.

Dragi čitaoci, predstavljamo vam ovom prilikom sedam mladih svršenika Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru koji su svoj dalji angažman nastavili, upravo, na njemu. Provodeći svoje studentske, najljepše dane na Fakultetu, upoznati su sa svim dešavanjima sa kojima se suočavao sam Fakultet, ali i naša Islamska zajednica u Srbiji.

 

EDINEdin Đerlek

 

Rođen je 23.01.1987. godine u Beogradu, gdje je završio osnovnu školu. Nakon što je završio VIII beogradsku gimnaziju (2006.), odlazi u Damask (Sirija) i upisuje se na Institut za arapski jezik na Univerzitetu „Abu Nour“. U Damasku boravi tri godine, što je bilo sasvim dovoljno da nauči arapski jezik i dobije diplomu ovoga Instituta. Po povratku u svoju zemlju, 2009. godine, upisuje Fakultet za Islamske studije u Novom Pazaru, odsjek Šerijatsko pravo, kojeg u roku završava sa izvanrednim rezultatima i biva proglašen studentom generacije 2009/2014. Na Fakultetu je dva puta biran za predsjednika Udruženja studenata, kao i potpredsjednika Unije studenata islamskih fakulteta (UISF-a), a bio je i asistent urednika časopisa „Talib“. Nakon završetka osnovnih studija, upisuje master studij, odsjek Islamske nauke na Fakultetu za islamske studije, kojeg sada pohađa, kao i Pravni fakultet na Internacionalnom univerzitetu, gdje je student druge godine.

Sekretar je u Muftijstvu sandžačkom, profesor u Medresi „Gazi Isa-beg“, asistent na Fakultetu za islamske studije, portparol stranke BDZS, koordinator mladih BDZS, kao i direktor Političke akademije.

Govori tri strana jezika: arapski, engleski i ruski. Učesnik je mnogih seminara, naučnih skupova i konferencija u zemlji i inostranstvu. Ovdje ćemo navesti samo neke:

– Rafael Lemkin, seminar za prevenciju genocida i ratnih zločina u organizaciji Aušvic instituta za mir i pomirenje, 18-21. mart 2015., Sarajevo, Bosna i Hercegovina;

– Internacionalna konferencija „Islamsko jedinstvo“ u organizaciji Svjetskog foruma za islamsku školu mišljenja, 7-9. januar 2015., Teheren, Iran;

– Samit Svjetske alijanse religija za mir u organizaciji HWPL pod pokroviteljstvom korejskog Ministarstva spoljnih poslova, 17-19. septembar 2014., Seul, Južna Koreja;

– Ljetna škola “Islam u savremenom svijetu” u organizaciji Centra za napredne studije, 15-23. avgust 2014., Podgorica – Sarajevo, Crna Gora – Bosna i Hercegovina.

 

SELMAGSelma Graca

Rođena 21.12.1987. godine u Sjenici. Osnovnu školu završila u Raždaginji, a nakon toga upisuje Medresu „Gazi Isa-beg“ u Rožajama 2003/2007. Po završetku Medrese upisuje se na Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru na smjerovima Religijska pedagogija i Teološki smjer, i oba u roku završava. Kao student učestvovala je u seriji seminara čiji je cilj bio unapređenje interreligijskog i interkulturalnog dijaloga, koje je oraganizovala Fondacija „Konrad Adenauer Stiftung“, „Religija i savremeni tokovi“, a održani su u Beogradu, Subotici i Novom Pazaru 2008. godine.

Godine 2012. upisuje postdiplomski studij, Pedagogija i psihologija, na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku. Godine 2014. brani svoj magistarski rad na temuCjeloživotno učenje u svjetlu Bolonjskog procesa u programima studijskog odsjeka za vaspitače djece predškolskog uzrasta Departmana za pedagoško-psihološke nauke na IUNP“.

Profesor je u Školi Kur’ana Časnog u Sjenici od njenog osnivanja 2011. godine, kao i u odjeljenju u selu Raždaginja. Članica je Muslimanskog omladinskog kruga – ogranak u Sjenici. Od 2015. godine asistent je na Internacionalnom univerzitetu i na Fakultetu za islamske studije. Članica je komisije za Obrazovanje na bosanskom jeziku u BNV-u.

 

 

senadaSenada Cucak

 

Rođena je 01.03.1988. u Sjenici. Osnovnu školu završila je u rodnom gradu, a nakon toga upisuje Medresu „Gazi Isa-beg“ u Rožajama, 2003/2007. Nakon Medrese upisuje se na Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru, na smjerovima Religijska pedagogija i Teološki smjer i oba u roku završava. Kao student učestvovala je u seriji seminara čiji je cilj bio unapređenje interreligijskog i interkulturalnog dijaloga, koje je oraganizovala Fondacija „Konrad Adenauer Stiftung“, „Religija i savremeni tokovi“, a održani su u Prijepolju, Beogradu, Subotici i Novom Pazaru 2008. godine.

Godine 2012. upisuje postdiplomski studij, Pedagogija i psihologija, na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku. Godine 2014. brani svoj magistarski rad na temuSpecifične uloge nastavnika u vaspitanju djece sa posebnim potrebama u osnovnim školama na području Sjevernog Sandžaka“.

Profesor je u Školi Kur’ana Časnog u Sjenici od njenog osnivanja 2011. godine, kao i u odjeljenju u selu Raždaginja. Članica je Muslimanskog omladinskog kruga – ogranak u Sjenici. Od 2015. godine asistent je na Internacionalnom univerzitetu i na Fakultetu za islamske studije. Članica je komisije za Obrazovanje na bosanskom jeziku u BNV-u.

 

 

SENADA CRemka Džemić

 

Rođena je 14.11.1988. godine u Tutinu gdje je i završila osnovnu školu. Godine 2003. upisuje Medresu „Gazi Isa-beg“ u Rožajama, a 2007. godine Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru. Fakultet je uspješno završila 2012. godine i proglašena studentom generacije. Godine 2014. upisuje master studij na Fakultetu za islamske studije odsjek Islamske nauke.

Godine 2011-2012. bila je vaspitačica u Predškolskoj ustanovi „Reuda“, a od 2012. godine profesor je u Školi Kur’ana Časnog u Tutinu i Delimeđu.

Učesnica je brojnih seminara u zemlji i inostranstvu:

– AKOS – Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport, BiH, 2011 godine;

– Asocijacija muslimanske omladine u Evropi, Turska, 2009. i 2010. godine;

– WAMY NEDWE – Svjetska asocijacija muslimanske omladine, Sarajevo, 2009. godine;

– Konrad Adenauer Stiftung, „Religija i savremeni tokovi“, Beograd, Subotica, Novi Pazar, 2008. godine;

– Centar za mir i razvoj demokratije; Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, “Ljudska prava i demokratija“, Novi Pazar, 2008. godine.

 

fatimaFatima Fejzović

 

Rođena je 06.11.1990. godine u Tutinu, gdje je završila osnovnu školu. Medresu „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru upisuje 2005. godine, a 2009. godine Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru, odsjek Šerijatsko pravo. Bila je zamjenik predsjednika Udruženja studenata na FIS-u. Godine 2014. upisuje master studije, odsjek Islamske nauke.

Spiker je i novinar na Islamsko-edukativnom radiju „Refref“ 2010-2012. godine, a 2012-2014. godine novinar je i montažer u CHR „Hajrat“. Također, bila je profesor u Školi Kur’ana Časnog u Frankfurtu. Sada je asistent na Fakultetu za islamske studije. Članica je Muslimanskog omladinskog kluba i Udruženja žena “Merjem”.

Učesnica je brojnih seminara i kurseva u zemlji i inostranstvu:

– Strateško planiranje – Dr. Hayat Malawi, Tesnim, Sarajevo, 2015. godine;

– DA’VA – emanet muslimanskoj omladini, Muftijstvo sandžačko, MOK, 2014. godine;

– Kreativno pisanje, javni nastup i pripovijedanje, Internacionalni univerzitet, Novi Pazar, 2012. godine;

– Novinarstvo u tradicionalnim i modernim medijima, Internacionalni univerzitet, Novi Pazar, 2011. godine;

– Regionalni susret omladinskih i studentskih organizacija, CLPU, Sarajevo, 2012. godine.

 

NERMINANermina Rebronja

Rođena je 02.10.1989. godine u Novom Pazaru. Svršenica je Medrese „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru. Nakon Medrese upisuje Fakultet za islamske studije, smjer Dava i mediji, a 2013. godine stiče zvanje diplomirani komunikolog.  Godine 2014. upisuje master studije, odsjek Islamske nauke na istom fakultetu.

Od 2010. aktivno se uključuje u rad medija sa svojom prvom autorskom TV emisijom „Merdžan“. Radila je i kao spiker na Refref radiju dvije godine. Godine 2013. uključuje se u rad pisanih medija, kao novinar islamskog informativnog časopisa „Glas islama“. Iste godine počinje sa radom i u Televiziji „Jedinstvo“ i postaje prvi prezenter Dnevnika sa hidžabom, gdje i danas radi. Oprobala se i u radu urednika informativnog programa na istoj televiziji. Asistent je na Fakultetu za islamske studije, a pored toga radi i kao novinar novinske agencije SANA. Učesnica je mnogih seminara i okruglih stolova u zemlji i regionu.

 

SELMA PSelma Plojović

Rođena je 27.12.1989. godine u Novom Pazaru gdje je i završila osnovnu školu. Medresu „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru upisuje 2004. godine. Nakon Medrese upisuje Fakultet za islamske studije 2009. godine, odsjek Orijentalistika, kojeg završava 2013. godine sa visokim prosjekom ocjena i biva proglašena studentom generacije. Još kao učenica Medrese pokazuje veliku ljubav i interesovanje za prevođenje tekstova sa arapskog jezika. Prevodila je tekstove koji su objavljivani u “Glasu islama”, a nedavno je izašla iz štampe i prva knjiga koju je prevela sa arapskog “Onima koji vole”, čiji je autor Kari el-Šazli, a izdavač “El-Kelimeh”. Student je master studija na Fakultetu za islamske studije, a od 2014. godine asistent je, također, na istom fakultetu. Učestvovala je na seminarima u zemlji i inostranstvu.

 

(Glas islama 265, strana 21,rubrika: Portreti,autor: mr. Senada Cucak)

Leave a comment