Vijesti

KONKURS ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2024/25. GODINI

K O N K U R S ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2024/25. GODINI

Pravo učešća na konkursu imaju svršenici medresa priznatih od strane Islamske zajednice i srednjih škola IV stepena.

U prvom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 01. do 28. juna, a prijemni ispit će biti organiziran 01. jula 2024. godine u 10h .

U drugom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 1. do 13. septembra, a prijemni će biti organiziran 16. septembra 2024. godine u 10h.

Kandidati su dužni da podnesu sljedeće dokumente:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • svjedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja,
  • diplomu o završenom četvorogodišnjem obrazovanju.

Nastava na Fakultetu organizirana je kao četvorogodišnji studij u skladu sa Bolonjskim procesom na dva studijska programa:

  • ISLAMISTIKA
  • PEDAGOGIJA I KOMUNIKOLOGIJA

Dokumenta se predaju Studentskoj službi Fakulteta i Sekretarijatu Fakulteta. Za informacije kandidati se mogu obratiti nadležnim službama Fakulteta, ul. Rifata Burdžovića 1, e-mail: studentska.sluzba@fis.edu.rs, tel: +38120316904, e-mail: sekretar@fis.edu.rs.

 

LINK KONKURSA