Vijesti

Konkurs za upis master studija na FIS-u

Fakultet-za-islamske-studijeFAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE

raspisuje K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2015/2016.GODINI

JEDNOGODIŠNJE DIPLOMSKE – MASTER STUDIJE – MSc.

DVOGODIŠNJE DIPLOMSKE – MASTER STUDIJE – MSc

Pravo na podnošenje prijave za upisimaju kandidati:

 koji su završili četvorogodišnje studije

  • koji su završili trogodišnje studije

Radi upisa organizuje se polaganje prijemnog ispita i intervju sa kandidatom.

 Dodatne informacije možete dobiti na Fakultetu za islamske studije, Rifata Burdžovića 1, 36 300 Novi Pazar,tel: (+381) 20 51 00 190, (+381) 20 316 904, www.fis.edu.rs e-mail: studentska.sluzba@fis.edu.rs; sekretar@fis.edu.rs

 DEKAN

prof. dr. Enver Gicić

 

 

 

Leave a comment