Vijesti

Konferencija: Islamsko buđenje – perspektive i izazovi

U organizaciji Svjetske lige za islamsko buđenje, čije sjedište je u Iranu, od 10. do 12. decembra 2012. god. održana je konferencija na u kojoj su učestvovali univerzitetski profesori iz cijeloga svijeta. Konferenciju je otvorio dr. Ali Ekber Velajati, predsjednik Lige za islamsko buđenje. Na konferenciji je učestvovao i jedan broj profesora iz Sandžaka, Bosne i Hercegovine i Albanije, kao i još 600 profesora iz cijeloga svijeta. Ispred Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru učestvovali su dr. Hajrudin-ef. Balić i dr. Enver-ef. Gicić.

 

Konferencija je održana u Teheranu i pored gostiju okupila je najznačajnije ličnosti političkog, vjerskog i kulturnog života Irana. Pored Velajatija, skupu se obratio i predsjednik Irana dr. Muhmud Ahmedi Nedžad, Ali Ekber Salihi – ministar spoljnih poslova Irana, kao i drugi visoki zvaničnici.

Konferencija je imala za cilj da se sagledaju svi aspekti najnovijih dešavanja u Islamskom svijetu. Organizator se potrudio da okupi eminentne profesore sa svih kontinenata i da organizuje sesije na najznačajnije teme koje imaju dodira sa revolucijama u arapskom svijetu, te njihovim refleksijama na svjetska dešavanja.

Iran nastoji ukazati da ono što se danas dešava u arapskim državama nije ništa drugo nego nastavak Islamske revolucije koja se prije tridesetak godina dogodila u Iranu. Dakle, ne radi se o običnim pobunama i borbi za bolji život, već o težnji za islamskim načinom življenja, organizovanja države i društva.

Islamska revolucija u Iranu je pokazala mogućnost organizovanja države u okviru islamskih zakona. Danas se islamski svijet bori za mjesto u društveno-političkim tokovima u svijetu, a posebno onim koji se tiču regiona arapskih i islamskih zemalja.

Na koferenciji je bilo riječi i o opasnosti od tenzija koje postaju sve prisutnije između sunita i šija u Islamskom svijetu. Nekoliko profesora je ukazalo na opasnost i pogubnost ovog procesa koji će imati dalekosežne posljedice po jednu i drugu populaciju.

Učesnici konferencije su obišli i vrhovnog vjerskog vođu u Iranu imama Hamneia koji je tom prilikom održao predavanje na temu islamskog buđenja, osvrnuvši se i na konkretne primjere, prije svega, rata u Palestini gdje se, kako je istakao, desio preokret na terenu.

Uloga univerzitetskih profesora u dešavanjima u Islamskom svijetu je velika. Intelektualci trebaju pružiti podršku reformatorskim snagama koje teže uvođenju reda u društvu, urediti tokove, isplanirati metode i usmjeriti mase. Analizirane su i opasnosti koje se mogu desiti tokom i nakon promjena određenih sistema. Univerzitetski profesori su najpozvaniji da na najbolji način odgovore potrebama društva, da daju smjernice i doprinesu smirivanju situacije koja u takvim društvima obično biva  nestabilna.

Nakon dva radna dana konferencije domaćini su upriličili posjetu kulturnim ustanovama u Teheranu. Učesnici su obišli Teheranski univerzitet, izložbu naučnih dostignuća iranske industrije i na kraju iranske gradove Isfahan i Mešhed u kome se nalazi šiitsko svetilište i grob imama Rida, jednog od šiitskih imama koji kod šija ima posebno mjesto.

 

mesihat.org

Leave a comment