Vijesti

Kandidati koji su položili prijemni u julskom upisnom roku 2016/17. g


0.02.01.ae8995b931fb1832d19b64fd0249e3bd86f631698e89142e2cba28431f1126f0_fullFAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE

Kandidati koji su položili prijemni test u julskom upisnom roku 2016/17. g

 

 

 

 

 

1.      Adela Latović
2.      Ajkuma Zeković
3.      Aldin Šehović
4.      Almedina Eminović
5.      Almedina Gusinac
6.      Amela Bronja
7.      Amela Smajović
8.      Amina Adilović
9.      Anida Rebronja
10.   Anisa Radetinac
11.   Armin Dedeić
12.   Belma Bogućanin
13.   Davud Bajrović
14.   Dženan Bronja
15.   Dženan Ujkanović
16.   Dženis Hasić
17.   Edin Murić
18.   Edin Preljević
19.   Eldina Hadrović
20.   Elmedin Čaušević
21.   Emin Halilović
22.   Emin Hrapović
23.   Emina Gicić
24.   Emir Kurtanović
25.   Ernad Fakić
26.   Farisa Saračević
27.   Fatiha Hasanović
28.   Fatima Ćosović
29.   Hamid Zukorlić
30.   Hamza Bećirović
31.   Hazim Zukorlić
32.   Irfan Radičević
33.   Irma Brunčević
34.   Jasmin Hajrović
35.   Lejla Rašljanin
36.   Meliha Hodžić
37.   Mihrija Tutić
38.   Naila Mavrić
39.   Nazifa Kučević
40.   Nerma Omerović
41.   Nezrina Hajrović
42.   Nurija Murić
43.   Raida Mekić
44.   Razija Ljajić
45.   Saida Baćićanin
46.   Saima Baćićanin
47.   Sanida Demirović

0.02.01.a79b72ef2d0646c6914c307c24ccce11f2b0d91bf1467df5efd913ae247b6baf_full 0.02.01.65355ae337baef15b80388fb1333b0ec6d946347c12785390287ee698d80c449_full 0.02.01.1975e912b48235121dc44d0fc7fb7a9714ceca00627cca7a8a9f7f4a1009dea5_full 0.02.01.8f9a45848561b8619491af3fa9103815d5835499dcf418add665d51505281a8f_full 0.02.01.13b2bf7647fd88c3d3b278b427f9ec7e42891e2a2f36657077a3b32ffe756423_full

 

Leave a comment