Vijesti

Ja sam islamski fundamentalist!


Ja sam islamski fundamentalist

Muslimane nazivaju fundamentalistima i ekstremistima, a ne znaju šta je značenje riječi fundamentalista?

Fundamentalist, po definiciji, znači „osoba koja se pridržava fundamenata određene oblasti“. Ako neko želi biti dobar naučnik mora poznavati, slijediti i prakticirati fundamente nauke. Ukoliko nije naučni fundamentalist ne može biti dobar naučnik. Ako neko želi biti dobar matematičar mora poznavati, slijediti i prakticirati fundamente matematike. Ukoliko nije fundamentalist u matematici on nikada neće biti dobar matematičar. Ne možete sve fundamentaliste trpati u isti koš, pa reći: svi su dobri, ili svi su loši. Zavisno od toga u kojoj oblasti je čovjek fundamentalist, morate ga ocijeniti u skladu sa tim. Ako imate fundamentalnog lopova, čija profesija je krađa, on je loš za društvo. S druge strane, ako imate fundamentalnog ljekara, koji spašava živote hiljadama ljudi, on je dobar za društvo. Dakle, zavisno od toga u kojoj oblasti je čovjek fundamentalist, morate ga ocijeniti u skladu sa tim.

Što se mene tiče, ja sam islamski fundamentalist. Ponosan sam na to! Jer ja poznajem, slijedim i trudim se prakticirati fundamente islama, a znam da ne postoji ni jedan fundament (temelj) islama koji je protiv ljudskog roda. Možda ima nekih fundamenata islama koje će neki nemuslimani shvatiti kao oprečne humanosti, ali čim ljudima objasnite te fundamente i pozadinu njihovog uspostavljanja, ne ostaje nijedan razuman čovjek koji će uperiti prst u bilo koji islamski fundament.

Riječ fundamentalizam se prvi put upotrebljava za grupu kršćana početkom 20. vijeka u Americi, koji su protestirali protiv Crkve. Nazvali su ih „kršćani protestanti“. Crkva je vjerovala da je poruka u Bibliji Božjeg porijekla. Međutim, ovi protestanti su se pobunili i rekli: „Ne samo da je biblijska poruka Božjeg porijekla, već je i svaka riječ, svako slovo u Bibliji Božjeg porijekla!“ Ukoliko neko može dokazati da je svaka riječ i svako slovo u Bibliji Božjeg porijekla, onda je ovo dobar pokret. S druge strane, ukoliko neko dokaže da nisu svaka riječ i svako slovo u Bibliji Božjeg porijekla, onda ovaj pokret nije dobar.

U Oksfordskom rječniku piše: „Fundamentalist je osoba koja se striktno pridržava starih učenja i doktrina neke religije.“ Međutim, kada pogledamo najnovije izdanje Oksfordskog rječnika vidjet ćemo da je definicija malo izmijenjena: „Fundamentalista je osoba koja se striktno pridržava starih učenja i doktrina neke religije, NAROČITO ISLAMA!“ Izraz naročito islama je dodat na kraju definicije. Zato ćete, istog momenta kada čujete riječ musliman, pomisliti na fundamentalizam, ekstremizam i terorizam. Mnogi muslimani se brane: „Ja nisam fundamentalist! Ja nisam ekstremist!“ Ali, ja vam kažem: Ja sam ekstremist! Ekstremno sam iskren, ekstremno sam pravedan, ekstremno sam pažljiv, ekstremno sam miroljubiv, ekstremno sam milostiv. Recite mi šta ima loše u tome da neko bude ekstremno pravedan, ekstremno iskren, ekstremno pažljiv, ekstremno samilostan… Ne možete biti samo djelimično pravedni. Kad vam to koristi, tada ste pravedni. Kada vam ne koristi – niste. Morate biti ekstremno pravedni. Tako Kur'an naređuje. Naša sveta knjiga, knjiga Uzvišenog Allaha, naređuje potpunu pravednost. Ne možemo od sudije očekivati da bude djelimično pravedan i to samo kad se njemu svidi. Zar je loše biti ekstremno pravedan? Moramo biti ekstremisti, ali u ispravnom pravcu. Ako me neko optuži da sam ekstremist, odgovaram da moram biti takav ukoliko želim biti pravi musliman. Samo ako sam ekstremni musliman, mogu biti dobar musliman. Znam da ljudi manipuliraju ovim terminima. Definicije se i dalje mijenjaju.
TERORISTI, A OSLOBODIOCI

Moramo preokrenuti tablu. Ne možemo samo djelimično slijediti Kur'an. Moramo biti ekstremi u tome i potpuno ga slijediti! Allah kaže:

„Udjite u islam potpuno!“ (El-Bekare, 208)

Danas muslimane nazivaju teroristima. Osnovna i najprostija definicija teroriste glasi: „Osoba koja izaziva teror.“ Ako kriminalac ugleda policajca preplaši se. Za kriminalca policajac je terorista! U tom kontekstu, svaki musliman mora biti terorista. Kad god neki kriminalac ugleda muslimana treba se plašiti. Kad god siledžija, lopov i bilo koji antisocijalni element ugleda muslimana treba se plašiti. Kur'an kaže:

„… da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje.“ (El-Enfal, 60)

Da zaplašite loše ljude – one koji su protiv nedužnih ljudi. Znam da terorizam inače znači „terorisanje nedužnih ljudi“. U tom kontekstu, ni jedan musliman ne smije biti terorista. To je u islamu zabranjeno!

Često se istoj osobi za istu aktivnost daju dva suprotna nadimka. Kada je Britanija vladala Indijom veliki broj Inidijaca se borio za slobodu svoje zemlje. Indijci koji su se borili za slobodu nazvani su teroristima od strane britanske vlade. Međutim, mi Indijci ih zovemo borci za slobodu – patriote. Isti ljudi, ista aktivnost, a različito ih nazivaju. Ako se slažete sa stavom britanske vlade da su Britanci imali pravo vladati Indijom, onda ćete ove ljude nazvati teroristima. Međutim, ukoliko se slažete sa stavom običnih Indijaca da su Britanci ovdje došli radi eksploatiranja Indije i da nemaju pravo vladati Indijom, onda te borce morate nazvati patriotama, borcima za slobodu. Britanci su teroristima nazivali Baghatsinga, Azada, Subašina. Da li se slažemo sa tim? Ne slažemo, uopće. Ne moramo vjerovati nešto samo zato što tako kažu Britanci ili Amerikanci. Moramo se boriti za pravdu. Bili su patriote – borci za slobodu. Zbog toga, prije nego što donesete sud o bilo kome, morate se dobro raspitati i saznati razlog njegove borbe.

Autor: Dr Zakir Naik (Isječak iz knjige „Islam u centru pažnje“, El-Kelimeh, 2012.)

Preveo: Senad Redžepović

Leave a comment