Vijesti

Godišnjak FIS-a, Islamska misao, izašao iz štampe

Godišnjak Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru je doživio svoje peto izdanje. Kao i svi prethodni, u sebi involvira radove i studije iz različitih naučno-obrazovnih oblasti, koji su plodovi dugogodišnjeg iskustva i rada nastavnika ovog fakulteta.

 

UVODNA RIJEČ

 

Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru je istinski hram kako vjerskog tako i svjetskog znanja Bošnjaka užeg i šireg područja. Sa svojih šest odsjeka fakultet prati dinamičan razvoj kako klasične i savremene islamsko-društvene misli, tako i tokove savremenog odgoja i obrazovanja. Ova respektabilna visokoškolska institucija svojim svršenicima nudi priliku za aktivan angažman i učešće na polju odgojno-obrazovne i naučno-istraživačke misije na prostorima našeg govornog područja a može se reći i šire.

U oblasti kadrovske politike ovaj fakultet iz dana u dan bilježi progresivan napredak, što je, može se reći, najveći potencijal ove institucije. Na njemu je angažirano preko trideset uposlenika sa najvećim naučnim zvanjima sa najpoznatijih univerziteta kako iz lokalne zajednice tako i iz okruženja. Profesori koji opslužuju na ovoj renomiranoj ustanovi su već prepoznatljivi učesnici u naučno-istraživačkim projektima i naučnim konferencijama kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

Od samog osnivanja Fakultet za islamske studije ima jasan cilj – spajanje univerzalnih vrijednosti vjere sa najnovijim dostignućima savremene znanosti kao i očuvanje univerzalnih moralnih vrijednosti, njihovo propagiranja i primjenjivanje.

Osnovni moto FIS-a jeste afirmacija mira, dobrosusjedskih odnosa, osvješćivanje, borba protiv nereda i svih oblika destrukcije, autentična prezentacija islama, kao posljednje Božije poslanice, i njegovo ispravno razumijevanje i primjena u savremenom vremenu i prostoru.

Spajanje pozitivnih tokova tradicije sa zahtjevima vremena formula je uspjeha. Toga su mnogi muslimani danas već duboko svjesni i na taj način prevazilaze krizu identitete o kojoj se u posljednjem desetljeću mnogo govori.

Islamsko poimanje znanosti, islamsko bankarstvo, institucija prevencije, islamska osiguravajuća društva itd. projekti su koji utiču na svjetske tokove i bude interese akademske javnosti u svijetu općenito, a posebno na Zapadu.

U tom smislu FIS izdaje peti po redu časopis Islamska misao koji, kao i svi prethodni, u sebi involvira radove i studije iz različitih naučno-obrazovnih oblasti, koji su plodovi dugogodišnjeg iskustva i rada nastavnika ovog fakulteta. Po ovim studijama i radovima se zorno vidi da Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru ima respektabilan nastavnički kadar, koji prati mnoga vrijedna postignuća na područjima društvenih nauka u savremenom svijetu. K tome, radovi koji su objavljeni o ovom broju Islamske misli pokazuju da je sve više mladih ljudi na Fakultetu koji se bave ulogom i značajem vjere u obrazovanju, nauci, kulturi, pravu, očuvanju životne sredine, itd.

Imajući sve ovo u vidu, peti broj Islamske misli, koja sadržava studije i radove nastavnika FIS-a, predstavlja kvalitetan doprinos savremenim znanstvenim tokovima.

Preporučujući ovaj broj Islamske misli, izražavam nadu da će Fakultet za islamske studije nastaviti sa ovim projektom, da će isto tako pokrenuti još više ovakvi i sličnih općekorisnih projekata, da će se studenti i profesori fakulteta uključivati sve više i više u vannastavne i društvenokorisne aktivnosti i na taj način svjedočiti svoju osnovnu ulogu i cilj postojanja, ulogu lučonoše koji će svakom ko želi, na svakom mjestu i u svakom vremenu, jasno definirati puteve sreće i prosperiteta na ovom svijetu i spasa i vječnosti na onom.

S tim željama i nadama molimo Uzvišenog Allaha da nam podati mir, sigurnost i napredak, kao i radost i lagodu u činjenju dobrih djela.

 

Isječak časopisa Islamska misao 5 možete preuzeti ovdje.

Leave a comment