Vijesti

FIS raspisuje konkurs za upis na osnovne akademske studije

FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE U NOVOM PAZARU RASPISUJE

 

K O N K U R S

 

ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2023/24. GODINI

 

 

Pravo učešća na konkursu imaju svršenici medresa priznatih od strane Islamske zajednice i srednjih škola IV stepena.

U prvom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 01. do 30. juna, a prijemni ispit će biti organiziran 03. jula 2023. godine u 10h .
U drugom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 1. do 15. septembra, a prijemni će biti organiziran 18. septembra 2023. godine u 10h.

Kandidati su dužni da podnesu sljedeće dokumente:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– svjedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja,
– diplomu o završenom četvorogodišnjem obrazovanju.

Nastava na Fakultetu organizirana je kao četvorogodišnji studij u skladu sa Bolonjskim procesom na dva studijska programa:
– ISLAMISTIKA
– PEDAGOGIJA I KOMUNIKOLOGIJA

Dokumenta se predaju Studentskoj službi Fakulteta i Sekretarijatu Fakulteta. Za informacije kandidati se mogu obratiti nadležnim službama Fakulteta, ul. Rifata Burdžovića 1, e-mail: studentska.sluzba@fis.edu.rs, tel: +38120316904, e-mail: sekretar@fis.edu.rs.

 

Muftija prof. dr. Mevlud Dudić