Vijesti

FIS raspisuje konkurs za upis na akademske studije

Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru raspisuje konkurs za upis na osnovne akademske studije u školskoj 2015/16. godini.Fakultet-za-islamske-studije

Pravo učešća na konkurs imaju svršenici medresa i srednjih škola IV stepena. U prvom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 01.-30. juna, a prijemni ispit će biti organiziran  1. jula 2015 godine u 10h.

U drugom upisnom roku, dokumenta se predaju u periodu od 01.-15. septembra, a prijemni će biti organiziran 16. septembra 2015. godine u 10h.

Kandidati su dužni da ponesu slijedeće dokumente:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Svjedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja
  • Diplomu o završenom četvorogodišnjem obrazovanju.

Nastava na Fakultetu organizirana je kao četvorogodišnji studij u skladu sa Bolonjskim procesom na tri studijska programa:

  • Islamistika
  • Šerijat i pravo
  • Pedagogija i komunikologija

Dokumenta se predaju u Studentskoj službi Fakulteta i Sekretarijatu fakulteta. Za informacije kandidati se mogu obratiti nadležnim službama Fakulteta, ul. Rifata Burdžovića 1, ili na telefon 020 5100190, e mail: studentska.sluzba@fis.edu.rs, telefon 020 316 904, e mail: sekretar@fis.edu.rs

 

DEKAN

Prof.dr Enver Gicić

Leave a comment