Vijesti

FIS će predsjedavati Unijom studenata islamskih fakulteta

Dana, 27.03.2015. god. (petak) održana je dvanaesta redovna sjednica USIF-a , na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.fis sarajevo 1

Sjednici su prisustvovali predstavnici sva četiri islamska fakulteta.

Nakon usvajanja zapisnika sa XI redovne sjednice Skupštine u Bihaću uslijedilo je predstavljanje novih članova USIFA-a, a  zatim i imenovanje novih članova USIF-a na pozicijama Izvršnog odbora.

Za predsjednika USIF-a za tekuću akademsku godinu, odlukom većine članova, izglasan je Enko Korać. Student treće godine Fakulteta za islamske studije  u Novom Pazaru.

Za potpredsjednika USIF-a izglasan je Faruk Efendić, student druge godine Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu.

Mjesto sekretara USIF-a pripalo je Adisi Softić studentici treće godine, Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. A mjesto blagajnika pripalo je studentima s Islamskog fakulteta u Bihaću.

Studenti su se složili da im je cilj i želja da nastave svoja međusobna druženja. Svejsni da su njihovi zajednički projekti njihova najjača spona,  istakli su da će ih u narednom periodu u još većem broju realizovati.

 

Silma Šaćirović

fis sarajevo

Leave a comment