Vijesti

FIS raspisuje konkurs za master studije

FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE U NOVOM PAZARU RASPISUJE KONKURS ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2023/24. GODINI NA

  • JEDNOGODIŠNJE AKADEMSKE – MASTER STUDIJE – MSc.
  • DVOGODIŠNJE AKADEMSKE – MASTER STUDIJE – MSc.

Pravo na podnošenje prijave za upis imaju kandidati:

  • koji su završili četvorogodišnje studije
  • koji su završili trogodišnje studije

Kandidati su dužni da podnesu sljedeće dokumente:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o položenim ispitima,
  • diplomu o završenom osnovnom studiju.

Dokumenta se predaju u periodu od 01.09. do 14.10.2023. godine, nakon čega će se obaviti intervju sa kandidatima.

Dodatne informacije možete dobiti na Fakultetu za islamske studije,  Rifata Burdžovića 1, 36 300 Novi Pazar, tel: (+381) 20 51 00 190, (+381) 20 316 904, www.fis.edu.rs e-mail: studentska.sluzba@fis.edu.rs; sekretar@fis.edu.rs