Vijesti

FIS potipisao sporazum o saradnji sa Agencijom za halal standard iz Njemačke

Danas je na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru potpisan sporazum o saradnji između ove naučno-obrazovne institucije i kompanije Halal Quality Control GmbH sa sjedištem u Njemačkoj koja također pokriva i prostor Holandije. Sporazum su u sjedištu Fakulteta potpisali dekan prof.dr. Enver Gicić i generalni direktor companije g. Abdullah Hito.

Kompanija Halal Quality Control GmbH je glavna na području ove dvije zapadno-evropske zemlje koja se bavi halal sertificiranjem i kontrolom proizvoda sa halal sertifikatom. Ono što je posebno važno a definiše ovim Sporazumom je poduzimanje svih neophodnih aktivnosti u pravcu osnivanja Akademije za halal standard koja bi djelovala u okviru Fakulteta za islamske studije a koja bi bila podržana od strane ove kompanije.

Zajednički cilj ovog projekta jeste podizanje nivoa svijesti o potrebi promoviranja zdrave ishrane koja je garantirana ispunjavanjem halal standarda.

(sanapress.info)

Leave a comment