Vijesti

FIS dobio još jednog diplomca šerijatskog prava

Dana 12. 4. 2013 godine na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru održana je, još jedna u nizu, odbrana diplomskog rada. Kandidat za odbranu je bio student Emil Škrijelj iz Bara, koji je svoje četvorogodišnje studije okončao na Odsjeku za šerijat.

Tema diplomskog rada je nosila naziv: „Komunikaciona sredstva u svjetlu islama“. Rad je odbranjen najvišom ocjenom pred komisijom koju su sačinjavali: dekan fakulteta hfz. prof. dr Almir Pramenković, prof. dr Enver Gicić i mentor kandidata prof. dr Rifat Redžović.
Rad se bavio proučavanjem odnosa islama prema medijima i obratno.

Kandidat je odbranom ovog rada predstavio prisutnima važnost poznavanja medija, njihovog uticaja na kreiranje javnog mnjenja, zatim uticaja na  formiranje mišljenja masa i pojedinaca, kao i njihovu ulogu u formiranju društva. Prilikom izlaganja ovog rada, kandidat se osvrnuo na kratak historijat nastanka medija, njihovu utemeljenost u islamu, način njihovog korišćenja u okvirima islama, kao i o odnosu medija  prema islamu, posebno, prema islamskoj zajednici u Srbiji i regionu.
Kandidat Emil Škrijelj je po ocjeni komisije opravdao očekivanja kroz odbranu diplomskog rada, te je uz to dobio sugestije da se nastavi baviti ovom problematikom radi šire koristi zajednice i društva u cjelini.
Diplomant Emil Škrijelj je kroz odbranu svog diplomskog rada pokazao da izvanredno vlada pomenutom temom, što su i potvrdili članovi komisije.

Leave a comment