Vijesti

Fatima Fejzović odbranila doktorsku disertaciju o vakufu

U petak 11. marta 2022. godine, na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru, simbolu odbrane vakufa, doktorant msc. Fatima Fejzović uspješno je odbranila doktorsku disertaciju na temu “Položaj vakufa u Novom Pazaru nakon II svjetskog rata”.

Ovaj naučni rad plod je njenog predanog dvogodišnjeg istraživanja, pod mentorstvom dr. Rešad ef. Plojovića i želje da svojom rukom ispiše ovaj trajni vakuf, koji će ostati da svjedoči generacijama o vakufskim dobrima na tlu Novog Pazara.

Disertaciju je uspješno odbranila pred komisijom u sastavu: muftija prof. dr. Mevlud Dudić – predsjednik komisije, muftija prof. dr. Rešad Plojović – mentor, prof. dr. Enver Gicić – član komisije.

Mubarek neka je Islamskoj zajednici, Fatiminoj porodici i svim iskrenim srcima koji su svoje živote položili u odbrani vakufa.

Biografija

Fatima Fejzovic je rođena 6.11.1990. godine u Žirču. Osnovnu školi završila je u Tutinu, a 2009. završava i medresu Gazi Isa-beg u Novom Pazaru. diplomirala je na Fakultetu za islamske stidije, smjer Šerijatsko pravo. 2015. godine, na istom fakultetu, odbranila je master rad na temu “Ubistvo u Šerijatskom i svjetovnom zakonu, komparativni studij”.

Od 2011. do 2013. godine radi kao novinar i urednik u Ref Ref radiju. Od 2014. godine radi kao novinar i urednik emisija u CHR Hajrat. Od 2016. godine radi kao vjeroučiteljica u osnovnoj školi i asisten na Fakultetu za islamske studije na predmetu Fikhul-ibadat. Kao članica Muslimanskog omladinskog kluba i Udruženja žena “Merjem” inicirala je i učestvovala u organizaciji velikog broja seminara, predavanja, edukativnih i humanitarnih projekata. Održala je preko 300 predavanja u Sandžaku i dijaspori.