Vijesti

Fakultet za islamske studije na otvorenom islamsko-hrišćanskom dijalogu

konf4-640x425U četvrtak, 9. maja 2013.godine, u Velikoj sali mešihata u Novom Pazaru održana je naučna konferencija na temu „Izazovi i mogućnosti islamsko-hrišćanskog dijaloga“.
Učesnici ovog naučnog skupa bila je delegacija Protestandsko-teološkog fakulteta iz Novog Sada predvođena dekanom prof.dr. Dimitrijom Popadićem, a koju su činili dr. Marko Đurić, dr. Mikula Knežević, dr. Nebojiša Gilić, dr. Ladislav Rekić , i teolog Ivan Popadić, kao i delagacija Fakulteta za Islamske studije u Novom Pazaru na čelu sa dekanom hfz.dr. Almirom Pramenkovićem.

Cilj ovog dijaloga bio je naučiti više jedni o drugima, živeti sa pripadnicima drugih religija a ne pored njih.
Konferencija je bila otvorenog tipa, sačinjena od dvije sesije. U prvoj sesiji izlagači su bili prof.dr. Marko Đurić i hfz.dr. Almir Pramenković.
Dr. Marko Đurić je u svom izlaganju istakao da ukoliko nismo solidarni i ukoliko na tuđe potrebe ne odgovaramo brigom i konkretnom pomoći nećemo imati međusobnu povezanost.
„Ukoliko budemo držali do svog verskog poziva i identiteta uvijek ćemo biti braća ne samo u okviru svoje vjerske zajednice već i šire… Kad su upitanju odnosi sa muslimanima, muslimanov odnos prema hrišćanima, prvo će zavisiti od toga kako on svoj Islam živi, istovremeno, hrišćaninov odnos prema muslimanu zavisi će od toga kako se on kao katolik, protestant ili pravoslavac ponaša .“-naglasio je dr.Đurić.
Nakon prof. Đurića uslijedilo je izlaganje hfz.dr. Almira Pramenkovića, koji je prisutne podsetio na odnos Poslanika Islama prema hrišćanima, i ugovora koji je u Medini potpisao sa hrišćanima i jevrejima koji je predstavljao najviši zakonodovni akt islamskog društva,koji im je garantovao punu vjersku slobodu. Poslanik a.s. je takođe potpisao ugovor sa hrišćanima iz Medžrana, (oblast Jemena).

„Susret Poslanika a.s. sa hrišćanima iz Medžrana je prvi islamsko-hrišćanski dijalog, pri čemu je Muhamed a.s. postao prototip i modus kako se treba ophoditi prema hrišćanima.“-naglasio je Hfz.Pramenković.

U svom izlaganju hfz. Pramenković je spomenuo da Islam apostrofira da su hrišćani ljudi koje krasi samilost i koji su najbliži muslimanima.
On je svoje izlaganje završio sugestijom, da svakom pojedicu bez obzira kojoj religiji da  pripada islamu ili hrišćanstvu, slogan mora da bude vodilja u interakciji spram drugog i drugačijeg. „Mir nije moguć bez mira među religijama, mir među religijama nije moguć bez dijaloga među religijama, a dijalog nije moguć bez razumevanja pripadnika islam i hrišćanstva.“
Izlagači u drugoj sesiji bili su doc.dr. Nikola Knežević i doc.dr. Mustafa Fetić, a nakon drugog dijela ove naučne konferencije uslijedila je diskusija i otvorena pitanja prisutnih kao i studenata Islamskog fakulteta.

 

Nermina Rebronja (Media centar)

Leave a comment