Vijesti

Fakultet za islamske studije iz novog pazara počeo izdavanje naučnog časopisa “Islamska misao”

Islamska misao Nekako smo u zadnjih sto godina navikli da nam neko drugi, a ne mi Bošnjaci, „servira” naučne istine o nama. Naučnih publikacija kod nas skoro da i nema. Ako postoji kakav naučni časopis, on je prije služio da nam sakrije pravu istinu ili, u najmanju ruku, da je prikaže jednostrano kako mi Bošnjaci od toga ne bismo imali koristi.
Danas grčevito tražimo publikacije koje su izlazile na ovom području u proteklom periodu, a koje bi nam kazale nešto objektivno o nama. Publikacije bilo koje vrste toliko su rijetke da bi se mogle prebrojati na prstima jedne ruke. U Novom Pazaru već deset godina postoji samo jedan štampani medij, i to mjesečni (Glas islama). Bilo je više pokušaja da se pokrene još neki list, ali su se oni gasili nakon što bi se pojavilo par brojeva. Što se naučnih publikacija tiče, u Novom Pazaru izlazi Novopazarski zbornik – naučni časopis koji je nekad morao da poštuje zahtjeve Saveza komunista i koji kao da se još nije uspio izdići iznad te i takve reputacije.

Na ovom prostoru skoro da ne postoji oblast koja je valjano istražena, bilo da je u pitanju historija, kultura, etnografija, geografija, jezik ili bilo šta drugo.

Kada se u jednoj takvoj sredini pojavi jedna naučna publikacija, onda bi to trebao biti događaj vrijedan pažnje svih nas. Tim prije ako se tome doda činjenica da se radi o časopisu koji će pokušati da pruži odgovore na pitanja vezana za Bošnjake u Sandžaku u skladu sa naučno-metodološkim standardima.

Ovom prilikom želimo da vam predstavimo prvi broj zbornika naučnih radova Fakulteta za islamske studije Islamska misao, koji se pojavio iz štampe početkom decembra mjeseca.
Od samog početka smo sebi postavili izuzetno visoke ciljeve tako da smo u jednom trenutku pomislili da ćemo teško uspjeti da odradimo sve što smo isplanirali. Ta činjenica jeste za jedan određeni period odložila izlazak iz štampe prvog broja časopisa, ali nismo željeli da odustanemo. Cilj nam je bio da na samom početku postavimo dobre temelje za jedan ozbiljan naučni časopis. Svako ko bude došao do ovog časopisa imat će prilike da se uvjeri da Islamska misao zadovoljava sve naučne standarde koje treba da ispuni jedan naučni časopis.
Naučni radovi sadrže sve komponente u skladu sa metodologijom naučnog istraživanja i svaki tekst je prošao klasifikaciju kod Narodne biblioteke Srbije, tj. ima svoj UDK broj, a zbornik također ima svoj ISSN klasifikacioni broj. To znači da se svaki autor čiji je rad objavljen u ovom časopisu nalazi evidentiran kod Narodne biblioteke Srbije u registru onih koji imaju objavljenih naučnih radova, što je jako bitno za dalje napredovanje i stručno usavršavanje.
Bez obzira na to što nosi naziv Islamska misao, u ovoj publikaciji se nalaze i naučno-istraživački radovi iz drugih naučnih oblasti. U zborniku se nalazi jedanaest naučno-istraživačkih radova:

– Dr. Mehmed Mešić – Osvrt Kur'ana i nauke na nastanak svijeta (tefsir),

– Dr. Šefik Kurdić – Najveći prenosioci hadisa među ashabima (tefsir),

– Dr. Sulejman Topoljak – Ustavno-pravni status građana nemuslimana u islamskom društvu (fikh),

– Hfz. dr. Metin Izeti – Hasan el Basri i njegovo akaidsko razmišljanje (akaid),

– Hfz. mr. Almir Pramenković – Isa/Isus kroz prizmu Kur'ana i Biblije (historija),

– Dr. Admir Muratović – Društveni kontekst nastanka Ahdname Sultana Mehmeda el Fatiha (sociologija),

– Mr. Fahrudin Smailović – Paradigma islamskog novinarstva (komunikologija),

– Mr. Sead Ibrić – Osnovno obrazovanje u Novopazarskom sandžaku u 19. vijeku (historija / pedagogija),

– Dr. Mejra Softić – O elidiranju nunacije u savremenom književnom arapskom jeziku (lingvistika),

– Mr. Refik Sadiković – Subjekat kao parcelisana rečenica (lingvistika),

– Dr. Sait Kačapor – Prilozi za islamsku pedagogiju (pedagogija).

U drugom dijelu ove publikacije nalazi se dodatak koji se odnosi na ceremoniju na kojoj je Islamska pedagoška akademija preimenovana u Fakultet za islamske studije i sadrži govore: dekana dr. Mevluda Dudića, tada aktuelnog ministra vjera dr. Milana Radulovića i glavnog muftije Muamer-ef. Zukorlića.
Zbornik je zamišljen kao publikacija u kojoj će naučne radove objavljivati profesori i nastavnici Fakulteta za islamske studije. Islamska misao će, ako Bog da, izlaziti jednom godišnje kao redovni izdavački poduhvat ove obrazovne ustanove.
Značaj ovog časopisa nije ograničen samo na Fakultet, on bi trebao biti naučna potpora daljem civilizacijskom napretku Bošnjaka u Sandžaku. Osim toga, ovaj zbornik će, nadamo se, pokrenuti sve one na ovom području koji su u mogućnosti da iniciraju i pomognu naučna istraživanja iz različitih oblasti – projekte koji bi mogli unaprijediti privredu i društvo ovoga kraja.
U Islamskoj zajednici u Srbiji već postoje planovi za pokretanje jednog naučnog časopisa koji bi, za razliku od Islamske misli, bio otvorenog tipa, tj. gdje bi mogao da konkuriše ko god ima dobar naučni rad. Islamska zajednica u Srbiji bila bi pokrovitelj tog izdavačkog projekta.
Štampanje prvog broja časopisa Islamska misao finansijski je pomoglo Ministarstvo vjera Republike Srbije.
Pored stručnih kadrova koji se ovdje školuju, Islamska misao se slobodno može smatrati jednim od prvih naučnih produkata ove obrazovne ustanove. Vjerujemo da je ovo jedan dobar početak.

Refik Sadiković, zamjenik urednika časopisa Islamska misao

Leave a comment