Vijesti

Dokažite postojanje budućeg svijeta

 

Pitanje: Kako ćete dokazati postojanje Budućeg svijeta, tj. života poslije smrti?

 

 

Vjerovanje u Budući svijet nije bazirano na slijepom ubjeđenju

Mnogi ljudi se čude kako to da neko sa naučnim i logičnim temperamentom može sebi dopustiti da na bilo koji način vjeruje u život poslije smrti. Oni misle da svako ko vjeruje u Budući svijet, to vjeruje samo na osnovu slijepog ubjeđenja. Moje vjerovanje u Budući svijet je zasnovano na logičkim argumentima.

Vjerovanje u Budući svijet kao logično ubjeđenje

U Kur’anu postoji preko hiljadu ajeta koji govore o nekoj naučnoj činjenici. Mnoge činjenice, koje su tu spomenute, otkrivene su tek u skorije vrijeme. Međutim, nauka još nije na nivou potvrditi sve ono što u Kur’anu piše.

Pretpostavimo da je 80% od onog što u Kur’anu piše dokazano kao stopostotna istina. U vezi preostalih 20% nauka ne daje nikakav konkretan stav, pošto ni sama nije došla do stupnja te navode potvrditi ili negirati. Sa našim ograničenim znanjem nemamo prava ni za jedan jedini procenat od navedenih 20% reći da je naučno netačan. Pošto se za 80% kur’anskih ajeta sigurno zna da su naučno tačni, a za 20% se može reći da nije nađen ni jedan naučni dokaz protiv, sasvim logično bi bilo priznati da su i ovih 20% kur’anskih ajeta naučno potpuno tačni.

Postojanje Budućeg svijeta, koje se spominje u Kur’anu, spada u spomenutih 20%, za koje mi logika kaže da su potpuno tačni.

Koncept mira i ljudskih prava je beskoristan bez koncepta Budućeg svijeta

Da li je krađa dobro ili loše djelo? Običan i normalan čovjek bi rekao da je loše. Kako bi neko ko ne vjeruje u Budući svijet uspio ubijediti moćnog i utjecajnog kriminalca da su pljačka i nezakonito prisvajanje novca loše stvari?

Pretpostavimo da sam ja najmoćniji i najutjecajniji kriminalac na svijetu, a istovremeno sam jako inteligentan i spretan. U tom slučaju ću reći da je krađa dobra, jer mi omogućava voditi luksuzan život. Znači, krađa je, sa moje tačke gledišta, dobra stvar.

Ako mi bilo ko da logičan argument da je krađa loša stvar, momentalno ću prestati biti kriminalac. Ljudi uglavnom daju sljedeće argumente:

a) Krađom se nanosi šteta oštećenoj osobi

Neko će reći da se opljačkanoj osobi nanosi šteta i donose poteškoće. Svakako ću se složiti da je krađa loša za pokrađenog. Ali, ta ista krađa je dobra za mene, ako sam kradljivac. Ako ukradem hiljadu dolara moći ću sebi priuštiti dobar ručak u nekoliko najluksuznijih restorana.

b) Neko će te opljačkati

Neko će mi reći da može doći dan da i mene neko pokrade. Međutim, to je nemoguće. Niko me ne može pokrasti, jer sam najmoćniji kriminalac i imam na stotine tjelohranitelja i čuvara. Ja mogu svakog opljačkati, ali mene niko ne može. Krađa može biti riskantno zanimanje za običnog kradljivca, ali ne za mene, jer sam vrlo moćan i uticajan.

c) Policija te može uhapsiti

Ako se budem nastavio baviti ovim poslom policija će me uhapsiti – tako mi kažu neki ljudi. Međutim, policija mi ne može ništa, jer se i ona nalazi na mom platnom spisku. Na mom platnom spisku se nalaze i ministri. Slažem se sa tim da će običan kradljivac biti uhapšen, i to je loše za njega, ali ja sam poseban, vrlo moćan kriminalac. Dajte mi barem jedan logičan razlog zašto bih se prestao baviti ovim poslom!

d) Krađa je lak novac

Neko će mi prigovoriti da je novac zarađen krađom lak, nije zarađen mukom i radom. Potpuno se slažem sa tom konstatacijom. To je zapravo i razlog zbog kog se bavim ovim poslom! Ako neko može birati hoće li zarađivati novac lako ili teško, svakako će izabrati lakši način da dođe do novca.

e) Krađa je nehuman čin

Neko će reći da je moje zanimanje nehumano i da bih se trebao brinuti i o drugim ljudskim bićima. Ja ću im iznijeti protivargument u obliku pitanja: „Ko je napisao taj zakon kojeg vi zovete humanost i zašto bih ga ja trebao poštivati?!“ Taj zakon je, možda, dobar za emocionalne i subjektivne ljude, ali ja razmišljam na osnovu čiste logike. Briga o drugim ljudima mi ne donosi nikakvu korist.

f) Krađa je sebičnost

Neki ljudi mi kažu da je krađa sebičnost. Istina je da je krađa čin sebičnosti. Ali, zašto da ne budem sebičan kada mi to pomaže da uživam u životu?!

Ne postoji logičan dokaz da je krađa loše djelo

Vidjeli smo da su uzaludni svi logički argumenti kojima se želi dokazati da je krađa loše djelo. Svi ti argumenti će zadovoljiti običnog čovjeka, ali ne i velikog i utjecajnog kriminalca. Ni jedan od tih argumenata ne može se odbraniti razumom i logikom. Zato se nemojte čuditi otkud toliki broj kriminalaca širom svijeta!

U isto vrijeme, sva nedjela poput krađe, prevare i njima sličnih djela mogu se uvrstiti među dobre stvari s tačke gledišta kriminalca. To je zato što ne postoji logičan dokaz koji bi ih uvjerio da je loše to što rade.

Musliman ima sve potrebne argumente

Hajdemo zamijeniti strane. Zamisli da si ti najmoćniji i najutjecajniji kriminalac na svijetu i da na svom platnom spisku imaš policiju i ministre. Čitava armija ljudi te čuva. Ja sam musliman koji će te ubijediti da su krađa, prevara i nasilje hrđave stvari. Ako ti predočim iste, ranije spomenute argumente da je krađa hrđavo djelo, odgovorit ćeš mi na isti način na koji odgovaraju svi kriminalci. Slažem se da je kriminal logičan samo za onog kriminalca koji je jako moćan i utjecajan.

Svaki čovjek želi pravdu

Svaki insan na Zemlji želi pravdu. Čak i onda kad drugima čini nepravdu, istovremeno želi da se prema njemu pravedno postupa. Neki ljudi su opijeni svojim bogatstvom i utjecajem i drugima nanose bol i patnju. Međutim, isti ti ljudi će se pobuniti kad im se nanese nepravda. Razlog zbog kojeg takvi ljudi nanose bol i patnju drugima leži u njihovom obožavanju moći i utjecaja. Oni misle da im njihova moć omogućava da drugima nanose nepravdu, a da se istovremeno odbrane od tuđe nepravde.

Allah je Najmoćniji i Najpravedniji

Kao musliman, ja ću kriminalca najprije uvjeriti u postojanje Boga (obrati pažnju na pitanje naučne utemeljenosti Kur’ana). To je Uzvišeni Allah, Koji ima veću moć nego što je ti imaš, a istovremeno On je savršeno Pravedan. Časni Kur’an kaže: „Allah neće ni trunku nepravde učiniti.“ (En-Nisa, 40)

Zašto me Allah ne kažnjava

Pošto je spomenuti kriminalac čovjek koji se oslanja na logiku i nauku, povjerovat će u postojanje Boga nakon što mu se predoče jasni naučni dokazi iz Kur’ana. Međutim, ono što će, možda, prigovoriti jeste: ako je Allah savršeno Pravedan, zašto me odmah ne kazni?

Svi koji čine nepravdu trebaju biti kažnjeni

Svaki čovjek koji je pretrpio nepravdu bilo koje vrste, finansijske ili socijalne prirode, svakako želi da počinilac nepravdi bude kažnjen za ono što je učinio. Svaki normalan čovjek želi da se pljačkašu i nasilniku očita lekcija. Iako mnogi kriminalci bivaju uhapšeni i kažnjeni, veliki je broj onih koje niko ne dira. Oni žive u zadovoljstvu i luksuzu, u potpuno mirnom životu. Ako se nekom moćnom i utjecajnom kriminalcu nanese nepravda od strane nekog još moćnijeg od njega, čak i taj oštećeni kriminalac želi da nepravednik bude kažnjen.

Ovaj život je samo test za život na Budućem svijetu

Ovaj život nije ništa drugo do ispit čije rezultate ćemo vidjeti na Sudnjem danu. Časni Kur’an kaže: „Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! Onaj Koji je dao smrt i život da bi iskušao koji će od vas bolje postupati; On je Silni, Onaj Koji prašta.“ (El-Mulk, 1-2)

Konačna pravda je na Sudnjem danu

Časni Kur’an kaže: „Svaka duša smrt će okusiti, a samo ćete na Sudnjem danu u potpunosti dobiti plate vaše! Pa ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden, uspio je! A život na ovome svijetu samo je varljivo naslađivanje!“ (Ali Imran, 185)

Na Sudnjem danu će se svi suočiti sa konačnom pravdom. Cijelo čovječanstvo, svaka individua, bit će proživljeni na Sudnjem danu. Moguće je, još na ovom svijetu, djelimično kazniti nekog za dio loših djela koje je počinio. Međutim, potpuna nagrada i kazna bit će samo na Budućem svijetu. Može se desiti da Uzvišeni Allah ne kazni nasilnike odmah na ovom svijetu, ali će svi nasilnici i kriminalci biti kažnjeni adekvatnom kaznom na Budućem svijetu, u životu poslije smrti.

Kakvom kaznom bi ljudski zakoni mogli kazniti Hitlera

Hitler je pobio preko šest miliona Jevreja tokom svoje terorske vladavine Njemačkom. Čak i da ga je policija uhapsila, kakvom kaznom bi ga ljudi, na osnovu svojih zakona, mogli kazniti, pa da pravda bude zadovoljena?! Najviše što bi mogli uraditi je da ga pošalju u gasnu komoru. Međutim, to bi bila kazna za samo jednog ubijenog Jevreja. A šta je sa ostalih pet miliona devetsto devedeset devet hiljada devetsto devedeset devet Jevreja?!

Allah će na Budućem svijetu kazniti ubice za svaki oduzeti život

Uzvišeni Allah kaže u Časnom Kur’anu: „Doista, one koji ne vjeruju u Znamenja Naša, Mi ćemo u vatru baciti, pa kada god im se kože ispeku, zamijenit ćemo im ih drugim kožama, kako bi kaznu osjetili! Allah je, doista, Silan i Mudar!“ (En-Nisa, 56)

Ako Allah bude htio, spalit će Hitlera onoliko puta koliko je ovaj pobio ljudi.

Ljudski koncept dobra i zla ne vrijedi bez budućeg svijeta

Jasno je da ako osobu ne ubijedite u koncept Budućeg svijeta, čitav koncept ljudskih vrijednosti i koncept dobre i loše prirode djela nije u stanju odgovoriti na logičke zahtjeve nasilnika i kriminalaca, pogotovu ako su moćni i utjecajni.

Autor: dr. Zakir Naik

Preveo: Senad Redžepović

Leave a comment