Vijesti

Dekan FIS-a posjetio kralja Saudijske Arabije

U svojstvu gostiju Kraljevine Saudijske Arabije put Meke i Medine, obaviti hadž, krenula je grupa od 24 hadžije. Do Džedde, a potom do Meke, hadžije su došle iz pravca Istanbula. Vođe puta bili su: prof. dr. hfz. Almir Pramenković – dekan Fakulteta za islamske studije, za vjerska pitanja i Samir Škrijelj, sekretar Mešihata IZ-e u Srbiji, za tehnička pitanja. Hadžije su proveli 10 dana u Meki i 2 u Medini, gradu Allahovog poslanika Muhammeda a.s., izvršavajući obrede hadža i umre, odazivajući se Allahovom dž.š. imperativu. Hadžije su intezivirali ibadet, a sama činjenica da se namaz u Meki računa kao sto hiljada namaza, u Medini kao hiljadu, stimulisala ih je da što više Allahu budu na sedži.
Za vrijeme boravka u Meki dekan dr. hfz. Almir Pramenković je imao priliku sresti se sa visokim zvaničnicima vlade Kraljevine Saudijske Arabije. Dekan dr. Pramenković se sreo sa kraljem Saudijske Arabije Abdullahom bin Abdu-l-Azizom. Tom prilikom kralju Abdullahu dekan je i u pismenoj formi izložio aktivnosti Islamske zajednice, kao i napade na nju. Potom je imao priliku razgovarati sa zamjenikom ministra vakufa Abdullahom bin Luhejdanom, kao i sa njegovim pomoćnicima. U konstruktivnim razgovorima dekan dr. Pramenković je domaćine upoznao sa situacijom Islamske zajednice i muslimana, o djelovanju Islamske zajednice na očuvanju vjerskog, nacionalnog i kulturnog identiteta, kao i o svim ustanovama, udruženjima i službama koje čine infrastrukturu Islamske zajednice. Domaćini su upoznati sa činjenicom da je Islamska zajednica jedina institucija u državi koja se bori za prava muslimana i koja u svim aspektima organizuje vjerski život.
Predstavnici Saudijske Arabije su konstatovali da je Islamska zajednica u Srbiji na čelu sa glavnim muftijom Muamer-ef. Zukorlićem faktor očuvanja vjerskog, kulturnog i nacinalnog identiteta, te da se nestankom tog faktora dovodi u pitanje opstanak bošnjačkog naroda. Domaćini su sa velikim zadovoljstvom i prijatnim iznenađenjem prihvatili vijest o Bošnjacima, o tako malom narodu koji živi na vetrometini, ali uprkos tome uspješnom, hrabrom i ponosnom narodu, koji stoljećima odoljeva raznim oblicima diskriminacije i nasrtaja. Posebno ih je obradovala vijest da Bošnjaci u Sandžaku, pored Medrese i Fakulteta za islamske studije, imaju po prvi put u svoj povijesti Univerzitet – Internacionalni univerzitet, kao rasadnik i generator reformi i promjena u regionu i šire. Za domaćine je posebno indikativno i važno to što je osnivač Univerziteta glavni muftija Muamer-ef. Zukorlić.
Dekan dr. Pramenković je detaljno informisao vjerske i državne predstavnike Saudijske Arabije o napadima na Islamsku zajednicu, o tome da je nekolicina imama pod dirigentskom palicom dijela Vlade pokušala prekinuti veze sa Bosnom, svojim jedinim šerijatski relevantnim duhovnim centrom i prihvatiti vještački antiislamski koncept koji će biti u interesu nečeg drugog, a ne u interesu islama i muslimana. Upoznao ih je i sa time da je policija napadala u džamijama i na javnim mjestima vjerske službenike i vjernike koji su branili svoju vjeru, svoju zajednicu i jedinstvo svog naroda. Sve to je prekriveno intencijom i s ciljem da se instalira paravjerska tvorevina koja će prodati imovinu Islamske zajednice, koja će raditi po nalogu državnih službi, a muslimanima servirati laži.
Domaćini su imali priliku na sajtu Islamske zajednice pratiti video snimke napada na placu za izgradnju medrese u Tutinu i na Altun-alem džamiju, tako da su izrazili duboko žaljenje zbog situacije i dali čvrstu i odlučnu podršku Islamskoj zajednici u Srbiji, obećavši svoju višedimenzionalnu pomoć, te da će u predstojećem periodu posjetiti Islamsku zajednicu i njene čelnike. Dekanu je rečeno da Bošnjacima prenese selame od vjerskih i državnih čelnika Saudijske Arabije, da budu svjesni da daleko od Sandžaka postoji neko ko vodi računa o njihovom stanju, ko se brine za njih, da će ih energično podržati, braniti i intenzivno pomagati.
Dekan dr. Pramenković iskoristio je priliku da vjerske zvaničnike uticajnih država Istoka i Zapada upozna sa aktivnostima Islamske zajednice, o napadima na nju, kao i o ugroženosti prava muslimana u Srbiji.

Leave a comment