Vijesti

Dekan FIS-a dr.hfz. Pramenković na Međunarodnoj konferenciji u Sarajevu


 

U Sarajevu je 17.04.2009. godine u hotelu “Saraj” održana Konferrencija na temu “Administrations of islamic affairs in secular states”  na kojoj su učešće uzeli predstavnici desetak evropskih zemalja: Španije, Engleske, Njemačke, Austrije, i drugih evropskih država. 

Kordinator skupa je bio mr. Ahmed Alibašić, profesor na Faklutetu islamskih nauka u Sarajevu. Na ovoj važnoj konferenciji, Fakultet za islamske studije predstavljao je dekan dr.hfz. Almir Pramenković koji je imao i izlaganje. On je u svom izlaganju posebno naglasio značaj vjerskih, duhovnioh vrijednosti koje se moraju artikulisati u kontekst sekularizacije.
Na konferenciji su tretirane različite teme, a posebno o organizaciji muslimana, Islamskoj zajednici, radikalizmu, sufizmu i drugim oblastima. Dekan dr. Pramenković je izložio stanje muslimana u Sandžaku i u Srbiji općenito, o diskriminaciji koja se nad Bošnjacima permanentno čini, kao i i posljednjim napadima na Islamsku zajednicu. Vremena je bilo dovoljno da se prisutni detaljno informišu o funkcionisanju IZ u Srbiji i svim ustanovama i institucijama koje djeluju pod njenim okvirima. Ono što je bilo veoma interesantno i ohrabrujuće jeste poznavanje situacije i stanja u Sandžaku od strane većeg dijela učesnika.

Leave a comment